De Avonden

De Avonden

-Voetlicht, wekelijks voordrachtsprogramma in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA), rechtstreeks vanuit De Balie in Amsterdam. Met deze week prozavoordrachten van Gerbrand Bakker, Asis Aynan en Christine Otten. Stadsdichter Menno Wigman leest poëzie en indie-folkzanger Kim Janssen zorgt voor de muziek.
-Na een stiltel van twaalf jaar verschijnt er nu weer een nummer van het in eigen beheer uitgegeven en onregelmatig verschijnende tijdschrift Furore, geesteskind van vormgever en uitgever Piet Schreuders. Het honderd pagina's dikke tijdschrift is ditmaal vrijwel geheel gewijd aan Le Ballon rouge, een korte film van Albert Lamorisse uit 1956. De Parijse locaties van de film zijn nauwgezet in kaart gebracht en van een historische context voorzien. Verdwenen stadswijken herleven. Anton de Goede spreekt met Piet Schreuders over het nieuwe nummer van Furore.

advertentie