Argos

De import van illegale bestrijdingsmiddelen

Argos

De import van illegale bestrijdingsmiddelen

De import van illegale bestrijdingsmiddelen naar Nederland neemt de laatste jaren snel toe. Via goed georganiseerde netwerken duiken ze overal in de land- en tuinbouw op. Een speurtocht naar de illegale sluipwegen. En ook over de onmacht van de Algemene Inspectiedienst, de AID. Die weet dat het gebeurt, maar is niet in staat de illegale handel onder controle te krijgen.

-----------

Persbericht:

AID machteloos bij georganiseerde import van illegale bestrijdingsmiddelen

In Nederland worden steeds meer illegale bestrijdingsmiddelen geïmporteerd. En dat gebeurt via georganiseerde kanalen. Dat blijkt uit Argos. Deze ontwikkeling wordt in het programma bevestigd door ambtenaren op het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en door de Algemene Inspectie Dienst (AID). Boeren en tuinders geven in ARGOS toe dat ze van de handel in illegale bestrijdingsmiddelen gebruik maken. De AID erkent dat ze grote moeite heeft om de illegale import effectief aan te pakken.

ARGOS citeert uit een vertrouwelijke brief (dd. 13 oktober 1994) van professor Lucas Reinders van de Stichting Natuur en Milieu aan secretaris-generaal T. Joustra van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Reinders slaat daarin alarm over de grote en georganiseerde omvang die de illegale import heeft aangenomen. Ook beklaagt hij zich over de onmacht van de AID, die deze illegale handel zou moeten opsporen.
In het radioprogramma zegt Reinders dat het probleem zelfs zo groot is geworden dat de AID zijn toevlucht zou moeten nemen tot onconventionele opsporingsmiddelen zoals infiltratie: "Dat men zich als koper of als verkoper zou moeten opstellen. Net zoals men nu bij drugsbendes doet."
Een tuinder vertelt in Argos hoe hij zo'n verboden bestrijdingsmiddel uit het buitenland krijgt: "Dan bel je op en bestel je het. Er zijn zat containers die vanuit het buitenland hierheen komen. En daar doen ze het dan bij. Dat komt dan met schepen in Rotterdam aan. Of op vrachtwagens; het ligt eraan hoever het buitenland is. Af en toe halen we de bestrijdingsmiddelen op in de Rotterdamse haven. Soms bezorgen ze het bij ons thuis".
Inspecteur S. Tuitel van de AID bevestigt in Argos dat de illegale bestrijdingsmiddelen via georganiseerde kanalen ons land binnenkomen: "Veel bedrijven hebben vestigingen in het buitenland. De vrachtwagens die bijvoorbeeld planten naar Nederland brengen, nemen ook een vrachtje illegale middelen mee." Tuitel vertelt verder dat hij bij de opsporing van de illegale bestrijdingsmiddelen samenwerkt met de Centrale Recherche Informatiedienst, de CRI. AID-man Tuitel zegt ook dat zijn dienst te weinig mensen heeft om de controle op bestrijdingsmiddelen goed uit te voeren. Bovendien zijn de regels waarmee hij moet werken verouderd.
Als reactie op deze bevindingen zegt Tweede Kamerlid Marijke Vos van Groen Links dat de controle op het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen moet worden aangescherpt: "Het is toch te zot dat je wetten maakt en niet de middelen beschikbaar stelt om deze wetten goed te handhaven. Waar zijn we dan mee bezig. Illegale import dat kan je niet accepteren." Ze zal de kwestie in de Kamer aankaarten en eist van minister Van Aartsen van Landbouw een scherpere controle.

---------

Inleiding Cor Galis
Radio 1, de VPRO.
Het Openbaar Ministerie, beste luisteraars, het Openbaar Ministerie. Ha, ha, ha, ha, ha. Ik moet er zo om lachen. Ha, ha, ha, zo vreselijk om lachen.
Nou zult U zeggen: Is dat dan niet tragisch, Cor, zo'n arme officier van Justitie. Zo'n officier bij wie die floppy’s zijn gejat. Die floppy’s, die 'ie nog wel zo slim in de broodtrommel had verstopt.
Natuurlijk is dat tragisch!
U zult zeggen: Is dat dan niet ernstig, Cor, die ondermijning van de democratische rechtstaat. Die ondermijning waarvoor de president van het Amsterdamse Gerechtshof begin deze week speciaal voor de camera's verscheen om ons te waarschuwen.
Jazeker, natuurlijk is dat ernstig!
Maar ik, ik, Cor Galis der VPRO, ik moet vooral lachen. Ik kan er niets aan doen. Ha, ha, ha, ha: Jarenlang is onder verantwoordelijkheid van het OM in het uiterste geniep de ene inkijkoperatie na de andere uitgevoerd. Inkijkoperaties in loodsen, huizen en andere optrekjes van crimineel Nederland. Ha, ha, ha. Eén keer slaat de penoze terug met een eigen inkijkoperatietje bij Justitie en meteen is Leiden in last. Ik zou zeggen: Een koekje van eigen deeg toch. Voorbeeld doet volgen, niet waar? En: een illegaal voorbeeld maakt chantabel. Weet U, beste luisteraars, weet U wat ik ernstig vind? Dat het hele opsporingsapparaat nu al maanden lam ligt. Lam ligt, terwijl er nog zoveel op te sporen valt. En dan bedoel ik niet een paar kilootjes van die onderhand afgezaagde drugs. Wat dacht U van één miljoen kilo illegale bestrijdingsmiddelen die stiekem ons land binnenkomen.
Luistert U maar gauw naar het opsporingsapparaat der VPRO, luistert U naar de verslaggeefsters Marwil Straat en Elles de Bruin.
Luistert U naar ARGOS!

-----------

Inleidende teksten:
Tekst 1
Een verontwaardigde boer over het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen. Middelen die stiekem Nederland worden binnengesmokkeld. Verontwaardiging ook bij Lucas Reinders van de Stichting Natuur en Milieu. In een vertrouwelijke brief aan de hoogste ambtenaar van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij slaat Reinders eind oktober alarm.

Tekst:
Brief Lucas Reinders:
In de eerste plaats is er sprake van een omvangrijke illegale import van bestrijdingsmiddelen. Ook worden in Nederland middelen gebruikt die niet of niet meer zijn toegelaten.
In dit licht dring ik er bij u op aan alsnog te bevorderen dat door de AID een aanzienlijke inspanning wordt gericht op de handhaving van regels inzake bestrijdingsmiddelen."

Tekst:
De zwarte handel in bestrijdingsmiddelen doorkruist volgens Lucas Reinders het officiële beleid van de Nederlandse regering. Het beleid dat ervoor moet zorgen dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw afneemt. Dat is hard nodig, want nergens in de wereld wordt zoveel gespoten als hier. Als zulke middelen via een àchterdeur op de markt komen, heeft niemand meer zicht op het wèrkelijke gebruik van pesticiden.
In Argos vandaag een zoektocht naar illegale bestrijdingsmiddelen. Wie gebruikt ze en hoe komen ze ons land binnen.

Tekst 2
Een akkerbouwer. Hij is een van de weinigen die voor de microfoon wil vertellen dat hij weleens een illegaal middel gebruikt. Verboden bestrijdingsmiddelen die volgens Lucas Reinders van de Stichting Natuur en Milieu steeds vaker in de Nederlandse land- en tuinbouw opduiken.

Tekst 3
Een kwart van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater van het Westland mag officieel niet worden gebruikt. Maar ook in andere regio's bevat het water grote hoeveelheden illegale pesticiden. In de Betuwe bijvoorbeeld is dit jaar geen appel is geteeld zonder het gebruik van een illegaal middel, zo wordt ons van alle kanten verzekerd. Eén fruitkweker wil daar wel over praten. Maar alleen als hij anoniem kan blijven. Het onderwerp ligt te gevoelig. We spelen het gesprek met hem na.

Tekst 4
We proberen het iets verder van de grens, in de streek rond Hasselt. We vragen de bazin van een bestrijdingsmiddelenwinkel of zij ook weleens aan Nederlanders verkoopt.

Tekst 4
Bij bedrijf nummer drie is het raak. De bedrijfsleider geeft toe dat hij ook aan Nederlandse klanten verkoopt.

Tekst 5
Alles is te koop in België, als de Nederlander maar betaalt.

Tekst 6
De werknemers van de veiling aan wie we wat willen vragen reageren niet enthousiast. Een van de mannen geeft een duw tegen de microfoon. Weg met dat ding, zolang ie aanstaat zeg ik niks. De microfoon gaat uit, maar het gesprek gaat door.
Illegale bestrijdingsmiddelen? "Die worden meer gebruikt dan je denkt, hoor. Tuurlijk. Temex bijvoorbeeld, dat is echt naar spul, dat mag je niet gebruiken. Maar dat staat bij de kwekers in de kast; ik heb het zelf gezien van de zomer. Ik ben geen kweker maar ik kan net zoveel illegale bestrijdingsmiddelen halen als jij nodig hebt. Zeg maar wat je wilt hebben, morgen heb ik het voor je.
Naar België? Welnee, daarvoor hoef ik helemaal niet de grens over. Alles is hier ook te krijgen, alles. Waar het te halen is? Dat zeg ik niet. Ik kijk wel uit. Daarvoor neigt het allemaal te veel naar criminele zaken.
Vraag het maar aan de kwekers zelf. Kom morgen maar terug."

Tekst 7
Via vrachtwagens en schepen komen de verboden middelen het land binnen. Uit alle delen van de wereld. Ze worden zelfs thuis bezorgd.
De import van illegale middelen blijft dus allang niet meer beperkt tot de individuele boer die af en toe voor eigen gebruik in België een flesje gaat halen. De import lijkt goed georganiseerd. Lucas Reinders van Natuur en Milieu bevestigt dat.

Tekst 8
Ook op het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt het probleem van de illegale bestrijdingsmiddelen onderkend, zegt Lucas Reinders. Daarom bellen we met een goed ingevoerde ambtenaar. Die wil wel wat zeggen, maar niet met naam en toenaam.

Tekst 9
De instantie die toezicht houdt op het gebruik van bestrijdingsmiddelen, is de Algemene Inspectie Dienst, de AID.
We bellen met AID-Inspecteur Tuitel. Hij laat zich door de telefoon zeer kritisch uit. Zijn dienst heeft te weinig mensen en moet bovendien werken met verouderde regels. Waarmee hij nauwelijks uit de voeten kan.
Een interview? Oké, dat kan. Maar wel met een voorlichter erbij. En dan formuleert inspecteur Tuitel plotsklaps veel voorzichtiger.

Tekst 10
AID-inspecteur Tuitel formuleert uiterst behoedzaam. Maar tussen de regels door is zijn kritiek hoorbaar. Het probleem van de illegale bestrijdingsmiddelen is alleen aan te pakken als de politiek er prioriteit aan geeft.
Tweede Kamerlid Marijke Vos, milieu-woordvoerster van Groen Links.

Uitgebreide beschrijving:
Reportage over gebruik en herkomst van illegale bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Vraaggesprekken met boeren, tuinders, bloemenkwekers, Belgische leveranciers van bestrijdingsmiddelen, een woordvoerder van het hoogheemraadschap dat onderzoek doet naar oppervlaktewater, een ambtenaar van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, een AID-inspecteur, Tweede Kamerlid Marijke Vos van GroenLinks en met Lucas Reijnders van de Stichting Natuur en Milieu.
Beschrijving
00:54:00 Inleiding door omroeper Cor Galis.
00:56:06 Inleiding door Elles de Bruin.
00:58:01 Vraaggesprek met Johan Huver (?), agrarisch bedrijfsverzorger (=iemand die zieke en/of afwezige boeren vervangt), hij vertelt dat hij regelmatig illegale middelen tegenkomt op verschillende bedrijven waarvan hij de AID van op de hoogte stelt.
01:03:03 Vraaggesprek met een anonieme boer die rep. zijn bestrijdingsmiddelenkast toont waarin zich uitsluitend legale middelen bevinden. Op vraag rep. zegt hij wel af en toe illegale middelen te gebruiken, hij vertelt dat die middelen vrij gemakkelijk te verkrijgen zijn.
01:07:01 Interview met Lucas Reijnders over verboden bestrijdingsmiddelen die steeds vaker opduiken, eerst alleen in de grensgebieden maar nu overal.
01:11:50 Interview met de heer Sinke op het laboratorium van het Hoogheemraadschap Dalton die oppervlaktewateronderzoek doet naar bestrijdingsmiddelen. Sinke vertelt dat in glastuinbouw gebieden het water duidelijk sterk verontreinigd is door het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen. Harde bewijzen en eventuele daders zijn moeilijk te vinden.
01:16:18 Nagespeeld interview met een fruitteler, die anoniem wenst te blijven, over het gebruik en de herkomst van illegale bestrijdingsmiddelen.
01:19:00 Telefonisch vraaggesprekken met Belgische distributeurs van bestrijdingsmiddelen die, als ze al niet zelf verkopen aan Nederlanders, zeggen te weten dat het gebeurt.
01:22:reportage bloemenveilinghal in Naaldwijk en verslag van gesprekken met werknemers die niet voor de microfoon wilden praten over het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen.
01:25:06 Interview met een anonieme bloemenkweker die toegeeft af en toe illegale middelen te gebruiken die hij uit het buitenland betrekt.
01:29:18 Interview met Lucas Reijnders over de georganiseerde import van illegale bestrijdingsmiddelen: "Er is geld mee te verdienen". Reijnders zegt dat het AID zou moeten infiltreren om de georganiseerde import aan banden te leggen.
01:33:12 Nagespeeld interview met een ambtenaar van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij die zegt dat de politiek het probleem onderkent en dat uit onderzoek is gebleken dat zes jaar geleden een kwart van de middelen illegaal was, inmiddels is dat gestegen tot 30%
01:34:25 Interview met AID-inspecteur Tuitel. Tuitel erkent het bestaan van een georganiseerde handel, hij zegt dat het AID over te weinig mensen beschikt om adequaat te kunnen optreden. Tuitel zegt dat het AID bezig is zijn werkwijze te veranderen en van plan is om gebruik te maken van informatie die bij de politie aanwezig is.
01:39:40 Interview met Marijke Vos, lid Tweede Kamer en milieuwoordvoerster van GroenLinks. Vos, die van plan is Kamervragen te stellen aan de verantwoordelijke minister, zegt voorstander te zijn van verscherpte controle, ook als dat veel geld kost.
01:42:18 Afkondiging door Elles de Bruin.
01:44:29 Rubriek 'Het gat in de radio'.
01:47:35 Einde.