Kastijding

20 november 2011

Kastijding

20 november 2011

Ophef over Katwijk.In een nieuwsbrief van de hersteld hervormde kerk schrijft dominee Vlietstra dat ouders een tegendraads kind moeten kastijden.
De jeugdbescherming noemt deze uitspraak strafbaar, maar Vlietstra zegt dat hij zeker niet bedoelde dat ouders hun kinderen mogen slaan. Bovendien citeerde hij naar eigen zeggen alleen maar uit een boek uit de zeventiende eeuw ‘ de pligten der ouders’ en was er geen sprake van advies. Hoogleraar historische pedagogie Leendert Groenedijk over kastijding in de zeventiende eeuw en nu.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Een programma over de onvoltooid verleden tijd, met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen. M.m.v.: Michal Citroen, Mathijs Deen, Paul van der Gaag, Astrid Nauta, Hans Olink, Jos Palm en Laura Stek. 10.04-11.00: De column van de schijfster Nelleke Noordervliet. 11.04-12.00: 11.25 Het Spoor terug: de BKR. Deel 1 van een tweeluik over de BKR, de Beeldende Kunstenaars Regeling (1956-1987) waarin de legendarische maatregel wordt ontrafeld met kunstenaars, oud ministers, commissieleden, ambtenaren, actievoerders en onderzoekers. Samenstelling: Michal Citroen.