Argos

'Tanker Cleaning Rotterdam' en VROM

Argos

'Tanker Cleaning Rotterdam' en VROM

In het proces tegen Tanker Cleaning Rotterdam haalde officier van justitie De Jonge deze week fel uit naar de overheid. Het milieuschandaal had nooit zo'n omvang kunnen krijgen als de overheid niet zo goedgelovig en weinig achterdochtig was geweest. Argos gaat vandaag over de aanhoudende goedgelovigheid van het ministerie van VROM. Het milieu-ministerie dat nog altijd exportvergunningen afgeeft voor de verwerking van Nederlands gevaarlijk afval in de Belgische cementindustrie. Ondanks tal van signalen dat het daar onder uiterst dubieuze omstandigheden wordt verwerkt.

-----
Persbericht
Nederlands gevaarlijk afval met vergunning van VROM onverantwoord verbrand in België

Het ministerie van VROM staat toe dat gevaarlijk afval uit Nederland in België wordt verbrand op een manier die in Nederland onacceptabel zou zijn. Argos onthult een onderzoek van het Belgische TNO (VITO) naar de uitstoot van het zeer giftige dioxine in de Waalse cementindustrie. Greenpeace kreeg het rapport onlangs in handen.
De cementovens in Wallonië, waar steeds meer gevaarlijk afval uit Nederland wordt verbrand, hebben een dioxine-uitstoot die tien keer zo hoog is als de dioxine-uitstoot bij de verbrandingsinstallatie waar in Nederland gevaarlijk afval wordt verbrand. Desondanks blijft VROM exportvergunningen afgeven voor de verwerking van Nederlands afval in de Belgische cementindustrie.

De cementovens in Wallonië zijn niet gebouwd op de verbranding van giftige stoffen. Ze hebben geen rookgasreinigers, zodat via de schoorsteen veel giftige stoffen, waaronder dioxine, in het milieu terecht komen. De cementovens hoeven niet te voldoen aan de milieunormen die voor gespecialiseerde afvalverbrandingsinstallaties gelden.
In 1993 werd met een exportvergunning van VROM 54 duizend ton gevaarlijk afval naar België uitgevoerd. In 1994 groeide die hoeveelheid tot 94 duizend ton. Ongeveer de helft hiervan gaat naar de Waalse cementovens, waar het wordt gebruikt als brandstof. De verbranding van afval is voor de cementfabrieken inmiddels zo lucratief, dat het vaak meer geld oplevert dan de productie van cement.
Uit een onderzoek door de regiopolitie Midden- en West-Brabant aan de grens met België blijkt dat daarnaast grote hoeveelheden gevaarlijk afval illegaal (zonder vergunning) de grens overgaan, richting cementovens.
Opmerkelijk is dat het Nederlandse gevaarlijke afval via de Waalse afvalmakelaar STPI naar de cementovens gaat. STPI had nauwe connecties met het Nederlandse bedrijf TCR (Tank Cleaning Rotterdam) waarvan de bedrijfsleiding op dit moment voor de Rotterdamse rechtbank terechtstaat wegens overtreding van een groot scala aan milieuvoorschriften. Op dezelfde dag dat de Nederlandse politie een inval deed bij TCR (17 december 1993), vielen verschillende Belgische opsporingsdiensten binnen bij STPI in België, overigens in aanwezigheid van mensen van VROM uit Nederland. Desondanks blijft VROM exportvergunningen verstrekken voor de aanlevering van gevaarlijk afval naar de Waalse afvalmakelaar.
Het ministerie van VROM schuift in Argos alle verantwoordelijkheid af naar de Belgische overheid, ook als het Nederlands afval betreft.
D. Hoogendoorn, plaatsvervangend directeur Afvalstoffen van VROM: "De milieueisen die in België gehanteerd worden, zijn een zaak van België zelf. En de Belgische handhavende instanties moeten daarop toezien."
Greenpeace-medewerker Barbara van der Hoek in Argos: "Binnen Nederland wordt heel streng gelet op de manier waarop gevaarlijk afval wordt verwerkt. Maar zodra het drie kilometer over de grens is, kan het ons niets meer schelen. Dan zijn we het maar kwijt. Daar komt die reactie van VROM eigenlijk op neer."
Directeur Peereboom van Afval Verwerking Rijnmond (AVR), het enige bedrijf in Nederland dat gevaarlijk afval mag verbranden, zegt in Argos de noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit van AVR niet aan te durven zolang er nog exportvergunningen door VROM worden verleend. Peereboom: "We hebben het plan een nieuwe draaitrommeloven te bouwen om een dekkende capaciteit voor Nederland te realiseren. Maar wij kunnen met zo'n nieuwe oven niet concurreren met de buitenlandse cementindustrie. Op zich is export niet zo erg, als er in het buitenland aan de verwerking maar dezelfde eisen worden gesteld als waaraan wij in Nederland moeten voldoen. Dat is bij de cementindustrie niet het geval."
Bestuurskundige Van Vugt, die in opdracht van de Binnenlandse Veiligheidsdienst onderzoek deed naar de betrokkenheid van de overheid bij milieucriminaliteit, zegt in Argos: "Nu roept men weer: TCR-affaire, affaire van de eeuw. Ik vrees voor VROM dat er nog wel een paar meer van deze affaires deze eeuw boven tafel komen. En we hebben nog maar vijf jaar te gaan."