Brieven Greet Hofmans

ovt 22 mei 2011

Brieven Greet Hofmans

ovt 22 mei 2011

Edwin Tegel vond bij het opruimen van de zolder van zijn overleden ouders
brieven van Greet Hofmans, de gebedsgenezeres die van 1948 tot 1956 grote invloed uitoefende op koningin Juliana.
Een bijzondere vondst, want de brieven waarvan het bestaan bekend is, liggen allemaal achter slot en grendel in het Koninklijk Huis Archief.
De breiven betreffen o.a. een briefwisseling tussen Greet Hofmans en het Amsterdamse echtpaar Jo en Marie Noorduyn.
NRC-journalist Bart Funnekotter over deze byzondere vondst.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Een programma over de onvoltooid verleden tijd, met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen. M.m.v: Michal Citroen, Mathijs Deen, Paul van der Gaag, Astrid Nauta, Hans Olink, Jos Palm en Laura Stek. 10.00-11.00: De column van de journalist Alexander Munnignhoff. 11.00-12.00: 11.25 Het Spoor terug: De Onderduik: Joden in Nederland tussen 1942 en 1945. De exacte aantallen zijn niet bekend, maar naar schatting 16 tot 25 duizend Joden hebben geprobeerd tijdens de Duitse bezetting in Nederland te overleven door onder te duiken. Meer dan acht duizend zijn opgepakt, verraden en alsnog gedeporteerd. Onderduiken of deportatie, illegaliteit of transport: het is een onmogelijke beslissing geweest tussen twee onbekende kwaden. Hoe kwam dat besluit to stand; waar, wanneer en hoe de Joden moesten onderduiken en vooral wie bereid was ze daarbij te helpen, zijn onderwerpen die aan bod komen gedurende de vierdelige serie van Michal Citroen met daarin nieuwe en oude gesprekken met overlevenden en deskundigen, aangevuld met citaten uit brieven, dagboeken en autobiografieën. Deel 4: Nasleep.