Historische boekenrecensies

ovt 22 mei 2011

Historische boekenrecensies

ovt 22 mei 2011

Historische boekenrecensies met Han van der Horst en Paul Arnoldussen.

‘ Metronome. In het ritme van de metro door de geschiedenis van Parijs’ – Lorànt Deutsch, uitg. Thomas Rap, isbn 978 90 6005 999 9
‘Winnaars en verliezers. Een nuchtere balans van vijhonderd jaar immigratie’ – Jan en Leo Lucassen, uitg. Bert Bakker, isbn 978 90 351 3643
Hitch 22 - Christopher Hitchens, uitg. Meulenhoff, isbn 9789029087131
‘De ramp in de Lübecker Bocht . Nederland op de Cap Arcona, de Thielbek en de Athen’ –S.P. Geertsema, uitg. Boom, isbn 9789461052728
Film: También La Lluvia

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Een programma over de onvoltooid verleden tijd, met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen. M.m.v: Michal Citroen, Mathijs Deen, Paul van der Gaag, Astrid Nauta, Hans Olink, Jos Palm en Laura Stek. 10.00-11.00: De column van de journalist Alexander Munnignhoff. 11.00-12.00: 11.25 Het Spoor terug: De Onderduik: Joden in Nederland tussen 1942 en 1945. De exacte aantallen zijn niet bekend, maar naar schatting 16 tot 25 duizend Joden hebben geprobeerd tijdens de Duitse bezetting in Nederland te overleven door onder te duiken. Meer dan acht duizend zijn opgepakt, verraden en alsnog gedeporteerd. Onderduiken of deportatie, illegaliteit of transport: het is een onmogelijke beslissing geweest tussen twee onbekende kwaden. Hoe kwam dat besluit to stand; waar, wanneer en hoe de Joden moesten onderduiken en vooral wie bereid was ze daarbij te helpen, zijn onderwerpen die aan bod komen gedurende de vierdelige serie van Michal Citroen met daarin nieuwe en oude gesprekken met overlevenden en deskundigen, aangevuld met citaten uit brieven, dagboeken en autobiografieën. Deel 4: Nasleep.