Opkomst wereldmacht China

ovt 15 mei 2011

Opkomst wereldmacht China

ovt 15 mei 2011

China is de nieuwe wereldmacht geworden. Oud-China correspondent Jan van der Putten beschrijft in zijn deze week verschenen boek ‘Verbijsterend China’ de opmars tot een wereldmacht van een totaal andere soort. Het land laat zich leiden door zijn eigen waarden en tradities en niet door de onze. Een gesprek met hem over het typisch Chinese karakter van deze opmars en de beslissende invloed van het verleden daarop.
‘Verbijsterend China’ – Jan van der Putten, uitg. Nieuw Amsterdam, isbn 978 90 468 1022 4’

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Een programma over de onvoltooid verleden tijd, met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen. M.m.v: Michal Citroen, Mathijs Deen, Paul van der Gaag, Astrid Nauta, Hans Olink, Jos Palm en Laura Stek. 10.00-11.00: De column van de schrijfster Nelleke Noordervliet. 11.00-12.00: 11.25 Het Spoor terug: De Onderduik: Joden in Nederland tussen 1942 en 1945. De exacte aantallen zijn niet bekend, maar naar schatting 16 tot 25 duizend Joden hebben geprobeerd tijdens de Duitse bezetting in Nederland te overleven door onder te duiken. Meer dan acht duizend zijn opgepakt, verraden en alsnog gedeporteerd. Onderduiken of deportatie, illegaliteit of transport: het is een onmogelijke beslissing geweest tussen twee onbekende kwaden. Hoe kwam dat besluit to stand; waar, wanneer en hoe de Joden moesten onderduiken en vooral wie bereid was ze daarbij te helpen, zijn onderwerpen die aan bod komen gedurende de vierdelige serie van Michal Citroen met daarin nieuwe en oude gesprekken met overlevenden en deskundigen, aangevuld met citaten uit brieven, dagboeken en autobiografieën. Deel 3: Onderduiken.