Argos

Interview met minister Ad Melkert van Sociale Zaken

Argos

Interview met minister Ad Melkert van Sociale Zaken

In Argos een uitgebreid interview met minister Ad Melkert van Sociale Zaken, wiens begroting deze week in de Tweede Kamer tot felle discussies leidde. Een gesprek over het sociale gezicht van het paarse kabinet, over flexibilisering van de arbeid, over de nieuwe bijstandswet, over de sociale werkplaatsen en over de stigmatisering van de Melkertbanen. In de uitzending ook de kritiek van een directeur van een Werkvoorzieningschap, van een directeur van een Sociale Dienst en van een onderzoeker naar sociale zekerheid.

--------
Inleidende teksten en aantekeningen bij het interview:

Tekst 1
Flexibilisering van de arbeid, bescherming van uitzendwerkers, hoogte en duur van de uitkeringen, de toekomst van de sociale zekerheid. Het ging er fel aan toe tussen de paarse coalitiepartners, toen de Tweede Kamer deze week de begroting van Sociale Zaken besprak. Het werd opnieuw duidelijk dat de toekomst van de sociale zekerheid de tijdbom is onder het paarse kabinet. Oude waarden bestaan niet meer. De nieuwe maatschappij vraagt een nieuwe aanpak voor sociale zekerheid. En PvdA-minister Ad Melkert Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daar verantwoordelijk voor. Ad Melkert is vandaag te gast bij Argos.

Die uitbarsting van Karin Adelmund kwam erg onverwachts. Ook voor U?

Ze heeft het wel heel scherp gespeeld?

Politiek met het hart, werd op uw departement gezegd
Zo hoort het toch ook?

Er mag aan hoogte en duur van uitkeringen niet getornd worden, zegt Adelmund. Wat vindt u daarvan?

Vindt u ook dat er niet ontkoppeld mag worden. Desnoods een crisis?

Voelt de minister voor verlaging van minimumloon?(VVD-er Van Hoof - spandoekentaal)

Halverwege 96 modernisering sociaal stelsel ter discussie - is dat onderwerp een kabinetscrisis waard voor u

Een crisis is vervelend, vervelender is als mensen echt naar een dramatisch lage uitkering zakken. Ligt toch in verlengde van uw armoedenota ('De andere kant van Nederland') dat zoiets niet mag? (armoede nota is er om de groeiende armoede te bestrijden en degene geholpen te worden verminderen en wegnemen)

Is het niet wonderlijk dat al die veranderingen in Nederland door het land geruisloos aanvaard worden terwijl in Parijs een kleine revolutie woedt? (Europese normen en standaarden waar elk land zich aan moet onderwerpen)

Tekst 2
Voordat we verder praten, luisteren we naar Joop Roebroek. Hij is wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Arbeid en Sociale Zekerheid aan de katholieke universiteit van Tilburg. Hij volgt de discussies op het ministerie en in het parlement nauwlettend en heeft vooral kritiek op de geringe verband tussen de verschillende plannen en ideeën van het ministerie van Sociale zaken.

Natekst Roebroek,

Tot zover Joop Roebroek van de universiteit in Tilburg. En hij is partijgenoot van u. Hij zegt: oud-minister Veldkamp zou zich bij wijzen van spreken in zijn graf omdraaien als hij zou zien wat er allemaal veranderd in de sociale zekerheid?

Roebroek zegt dat u eigenlijk verkrampt vasthoudt aan nieuwe maatregelen. BV dat bijstandsvrouwen moeten gaan werken als kinderen vijf jaar zijn. U bent te veel rigide?

Mensen met kinderen moeten de kinderen toch in alle harmonie kunnen opvoeden?

Ziektewet. Roebroek zegt: straks komen ziekelijke mensen niet meer aan bod?


Is toch in strijd met u beleid om banen te scheppen...werkgevers letten wel op. Die willen die mensen niet meer?

Eigenlijk zegt Roebroek, we hebben al een ministelsel? Stapje voor stapje is dat ervan gemaakt?

Te veel rationaliteit, te weinig solidariteit?

Tekst

Wij spraken deze week ook met Mevrouw Hanneke Berben, directeur van de Sociale Dienst in Nijmegen. Op 1 januari volgend jaar gaat er van alles veranderen met de algemene bijstandswet. Er zal van de gemeente en gemeentelijke diensten een veel grotere inzet worden gevraagd. Wat betekent dat in de praktijk?

Wat mevrouw Berber zegt meneer Melkert, het gaat niet alleen om ideeën en het vinden van nieuwe banen. Gaat over geld. Gemeente hebben miljoenen meer nodig om te doen wat u wilt: Mensen begeleiden naar een nieuwe baan?

2,5 ton gehad, maar ze heeft wel 2,5 miljoen nodig?
Heeft 660 mensen geholpen, maar er staan nog 12.000 op de wachtlijst. Een onmogelijk probleem?

Heeft u zich niet al te veel vastgelegd met de formule van de Melkertbanen. Veronderstel dat het mis loopt. Wat heeft u dan nog meer achter de hand?

Mevrouw Berber zegt: een derde van de werklozen komt niet meer aan bod?

Melkertbanen/ banenpoolers. Creëer je daarmee niet een tweederangs arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt voor de kneuzen
Collega's doen zelfde werk maar krijgen minder geld voor?In eerste instantie zijn ze er blij mee, maar daarna niet meer?

Kunt werk ook beter verdelen. Dat willen de vakbonden. Wat vindt u van de uitspraak van dhr. Timmer, topman bij Phillips, dat hij niets voelt voor een 36-urige werkweek. Hij vindt eigenlijk dat iedereen langer zou moeten werken. Korter werken is einde van Nederlandse bedrijfsleven.

Flexibilisering arbeidsmarkt. Knieval naar het bedrijfsleven toe. Het wordt toch vooral voor de bedrijven makkelijker gemaakt mensen aan te nemen en te ontslaan?

Nota flexibiliteit en zekerheid in kabinet besproken. Niet uitgekomen, ligt nu gedeeltelijk voor advies bij de stichting van de arbeid. Hoe denkt u erin te slagen de rechten van die arbeiders te verdedigen?

Die sterke groei van tijdelijk werk - dat moet toch ook het bedrijfsleven verdrieten. zwerfarbeiders: Geen hypotheek, geen pensioen, geen langdurige verplichtingen, geen scholing en carrière - verlies hoogwaardig werk

Onlangs uitzending van Argos waaruit bleek dat steeds meer particuliere bureautjes zich richten op arbeidsbemiddeling. Er zou een wildgroei zijn. Nou was er een vergunningstelsel, maar het is onduidelijk wat daarmee moet gebeuren. Wat gaat u doen?

Tekst
Ander onderwerp. In de jaarbeurshallen in Utrecht sprak kaderlid Piet Daalman duizenden personeelsleden van de sociale werkplaatsen toe.
Deze week acties onder het personeel van de sociale werkplaatsen, die werk bieden voor mensen met een handicap. Grote ontevredenheid, omdat de arbeidsvoorwaarden voor het lagere WSW-personeel nog steeds niet zijn geregeld, terwijl dat voor de ambtenaren binnen de organisatie al wel is gebeurd. Maar bij de sociale werkplaatsen is veel meer aan de hand. Door steeds meer subsidie zijn de sociale werkplaatsen verplicht steeds meer als een gewoon bedrijf te opereren. gevolg daarvan is dat er voor de zwaarst gehandicapten binnen de WSW steeds vaker geen plaats meer is.
Frans Fakkers is directeur van het Werkvoorzieningschap West-Noord-Brabant in Roosendaal en omstreken. Er werken daar 2500 mensen. Het schap is daarmee de grootste werkgever in de regio.

Vragen: De toekomst van de sociale werkvoorziening is ongewis, zegt Fakkers. Er is allengs bezuinigd, er moet veel geld bij, er zijn ellenlange wachtlijsten. De concurrentie wordt harder. Wat is de toekomst voor het werk van wat wel eens genoemd wordt het laagste segment op de arbeidsmarkt?

Er wordt nu al zeven jaar geëxperimenteerd , wanneer komt daar eind aan?>

Dat aantal van 80.000 mensen in de WSW blijft dat zo? Omhoog?

U bent eigenlijk heel jong. Collega's in het kabinet hebben de sociale strijd meegemaakt, de oorlog of de watersnood. Welk moment in de geschiedenis is voor u nou een belangrijk moment?

Begin: Uitkeringen zijn PvdA crisis waard(VK van vanmorgen)
Als VVD de hoogte en duur van de sociale uitkeringen aan de orde gaan stellen, zal de PvdA met de paarse coalitie breken - Karin Adelmund tijdens debat over de begroting van sociale zaken.
'Politiek met het hart' - zelfs Melkert zou geschrokken zijn van dat ferme standpunt. Soms is politiek met het hart helemaal niet goed zegt zijn woordvoerder. 'Ze speelt het wel heel erg scherp'
Volgend voorjaar - als de bezuinigingen op de sociale zekerheid aan de orde komen - zal blijken hoe hoog de conflicten gaan.

VVD wil verlaging van wettelijk minimumloon en zal de koppeling tussen uitkeringen en lonen ter discussie stellen
PvdA vindt juist dat uitkeringen moeten worden gekoppeld


tekst 2:

Conflict in parlement over sociale zekerheid
Al eerder conflict in kabinet over flexibilisering - zeg maar het behendig schuiven van mensen in vervelende klussen -
Het kabinet onderhandelde drie maanden over die nota over flexibilisering. PvdA-ministers stonden lijnrecht tegenover VVD en D'66 die arbeidsmarkt zo beweeglijk mogelijk willen. Melkert wil uitzendbureaus meer vrijheid geven maar tegelijk de rechten van het snel uitdijende leger van uitzendkrachten, thuiswerkers, oproepkrachten vergroten. (geen land in Europa heeft zoveel uitzendkrachten en deeltijdwerkers als Nederland(meer dan 650.000) Hij wil geen ongelimiteerde uitzendduur. Dat pikken VVD en D'66 niet want door vergroting van rechten zijn arbeiders minder aantrekkelijk voor. Melkert doet de 'paarse dynamiek' tekort.

Per 1 januari wordt de nieuwe bijstandswet van kracht. Wat gaat er veranderen per 1 januari?