OVT

VPRO, 8-4-2001

OVT

VPRO, 8-4-2001

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. De MKZ-crisis houdt de gemoederen van de Nederlandse dierentuinen ook bezig. Anton van Hooff, direkteur van Burger's Zoo over de geschiedenis van de dierentuinen in Nederland. Verder een interview met Gerard Groeneveld, auteur van het deze week gepresenteerde boek 'Zwaard van de geest: Het bruine boek in Nederland 1921-1945'. 11.00-12.00: Aandacht voor de Londense dagboeken van jhr. Van Lidt de Jeude, min. van Oorlog van 1942 tot 1945. Een gesprek met de bezorger van de dagboeken Albert Kersten, medewerker van het NIOD. Een reportage over de tentoonstelling ' In oare geast: 150 jaar geestelijke gezondheidszorg in Friesland' in Franeker. Een gesprek met Kees Slager over het projekt van de stichting Ooggetuigen in de provincie Zeeland om daar te komen tot een geluidsarchief van de 20ste eeuw. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Kwaliteit is ons keurmerk Een serie met vier portretten van middenstanders Deel 1: Portret van Fons Dijkzeul, huis-aan-huis-melkboer in Haarlem-Zuid. Dijkzeul rijdt al sinds 1960 door de Haarlemmerhout, en heeft nog altijd een grote klantenkring. In de vergrijzende buurt is hij niet alleen melkboer, maar ook een soort sociaal werker. Wie slecht ter been is, krijgt de melk tot op het aanrecht aangeleverd. Geen supermarkt die daar tegen kan concurreren. Spoor terug op cassette te bestellen door overmaking van f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: PortretFfons Dijkzeul + uitzenddatum. Hele serie over de middenstanders is voor f 27,50 te bestellen. INFO: - 'Zwaard van de geest: Het bruine boek in Nederland 1921-1945'- Gerard Groeneveld, uitg. Vantilt, isbn 90 75697 51 1 - Tentoonstelling 'Schuldig papier, de aantrekkingskracht van het bruine boek in Nederland 1921-1945' t/m 1/6 Tentoonstellingszaal Universiteitsbibliotheek, Amsterdam - 'De Londense dagboeken van Jhr.ir. O.C.A. Van Lidt de Jeude, 1940-1945', uitg. Inst. Nederlandse Geschiedenis, isbn 90 5216 120 8 - Tentoonstelling ' In oare geast: 150 jaar geestelijke gezondheidszorg in Friesland', t/m 27/6 Kloosterkapel, Franeker.

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

OVT 08 Apr 2001 uur 1

vanaf 00:00:00

Column van Kees Sorgdrager over Theo Joekes

vanaf 00:04:48

Macht zonder verantwoordelijkheid, noemde VVD politicus Theo Joekes de journalistiek in een vertrouwelijke brief aan parlementaire journalist Kees Sorgdrager. Desondanks konden de politicus en de journalist het goed met elkaar vinden. Sorgdrager vertelt over hun mooie jaren tijdens de RSV-enquête en over de gecompliceerde relatie van Joekes met zijn veel jongere vriendin.

Nederlandse dierentuinen: Van elitevermaak tot amusement voor de massa

vanaf 00:11:55

Dierentuin Artis begon in 1838 als een exclusieve plek voor leden van een sociëteit. Door publieke druk mochten ook niet-leden vanaf 1852 op sommige dagen de eerste dierentuin van Nederland bezoeken. Inmiddels zijn sommige dierentuinen geëvolueerd naar verzamelingen van kunstmatige ecosystemen, waar miljoenen bezoekers op afkomen. Een gesprek met Burgers Zoo directeur Antoon van Hooff over de geschiedenis van de dierentuin in Nederland en de gevolgen van de MKZ crisis. Interview van Marnix Koolhaas. Geluidsfragmenten sprekende papagaai 1932 (2x), Burgers Dierenpark 1968 en dierentuinlied van Eduard Jacobs.

Fascistische boeken in Nederland: Mein Kampf

vanaf 00:33:30

Het boek Mein Kampf van Hitler beleefde zes drukken in Nederland: 110.000 exemplaren, waarvan 100.000 na mei 1940. NSB-leider Mussert kreeg de bijbel van het nationaal-socialisme niet uit. Boekhistoricus Gerard Groeneveld verdiepte zich in de ontwikkelingen die het bruine boek in Nederland tussen 1921 en 1945 doormaakte. Fascistische dictators als Hitler en Mussolini zagen het boek als een wapen, vandaar de titel: Zwaard van de geest. Een interview van Jos Palm. Boek: Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945, door: Gerard Groeneveld.

OVT 08 Apr 2001 uur 2

vanaf 01:00:00

Dagboeken van Jhr. van Lidth de Jeude: de regering in Londen

vanaf 01:02:48

Een lummelende Prins Bernhard die niets te doen had. Een Nederlandse regering in ballingschap die een stumperige indruk maakte. Spitse observaties uit de dagboeken van Jhr. Lidth de Jeude. Hij maakte deel uit van de Nederlandse kolonie in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog, was Minister van Oorlog tussen 1942 en 1945, en was een van de invloedrijkere ballingen. Interview van Marnix Koolhaas met de bezorger van de dagboeken Albert Kersten, medewerker van het NIOD. Boek: De Londense dagboeken van Jhr. ir. O.C.A. Van Lidth de Jeude, 1940-1945, door: Albert Kersten (red.).

Psychiatrie in Friesland 150 jaar

vanaf 01:10:44

Het Friese In oare geast betekent zoiets als in andere geest of staat. Het is tegelijkertijd de titel van een tentoonstelling over 150 jaar geestelijke gezondheidszorg in Friesland. De geschiedenis van de Friese psychiatrie begon met de opening van het Fries provinciaal krankzinnigengesticht in Franeker. Reportage van Piet Eckhardt, die de tentoonstelling en de nog steeds in gebruik zijnde instelling bezocht met oud-verpleger en medesamensteller van In oare geast Dirk Buwalda.

Oral history in Zeeland

vanaf 01:18:25

De provincie Zeeland gaat een trend zetten op het gebied van oral history. Er is subsidie ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van een project om de verhalen van de inwoners van Zeeland vast te leggen. Dit zal gaan gebeuren via een thematische opzet. Het is een initiatief van oud-OVT medewerker Kees Slager, die eerder een boek publiceerde met verhalen van Zeeuwse landarbeiders. Interview van Marnix Koolhaas.

Spoor terug: Kwaliteit is ons Keurmerk deel 1

vanaf 01:24:12

De traditionele middenstand is aan het verdwijnen. Buurten met een melkboer zijn zeldzaam aan het worden. Haarlem-Zuid en Heemstede kennen nog steeds het fenomeen melkboer. Fons Dijkzeul doorkruist zijn wijk al tientallen jaren met een Ford-melkbus. In de vergrijzende buurt is hij niet alleen melkboer, maar ook een soort sociaal werker. Portret van Fons Dijkzeul, huis-aan-huis-melkboer in Haarlem-Zuid, is deel 1 van een serie van vier over middenstanders.