Tegenlicht

Lockerbie: het witwassen van een regime