Argos

illegale bestrijdingsmiddelen

Argos

illegale bestrijdingsmiddelen

De milieubeweging sloeg deze week alarm over de nog steeds zeer omvangrijke toepassing van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. In Argos deze week het meest ongrijpbare probleem daarbij: het gebruik op grote schaal van illegale bestrijdingsmiddelen. Argos onderzoekt de smokkelroutes, gaat mee controleren met de politie en stuit op onwil bij het ministerie van Landbouw om de illegale bestrijdingsmiddelen daadwerkelijk aan te pakken.

-----------
Inleidende teksten:

Tekst 1
Een politiecontrole op bestrijdingsmiddelen, gistermiddag in het Westland.
Nergens ter wereld worden zoveel bestrijdingsmiddelen gebruikt in de land- en tuinbouw als in Nederland. Vijf jaar geleden spraken de boeren en het ministerie van Landbouw daarom af om het gebruik van de vaak zeer giftige middelen terug te dringen. Deze week lieten zeven milieuorganisaties weten dat er van dat voornemen tot nu toe weinig terecht is gekomen.

Tekst 1-B
Volgens de milieubeweging is het hele bestrijdingsmiddelenbeleid van het ministerie van Landbouw mislukt. Op papier lijkt het alsof het gebruik van deze middelen terugloopt. Maar die cijfers zeggen niet zo veel. En dat komt door het toenemende gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen. Middelen, die in Nederland niet zijn toegelaten, en het land worden binnengesmokkeld. Middelen, waarop de overheid geen greep meer heeft.
Argos gaat deze week over deze illegale bestrijdingsmiddelen. En onderzoekt de smokkelroutes, gaat mee op controle met de politie en stuit op onwil bij het ministerie van Landbouw om de illegale middelen daadwerkelijk aan te pakken.
Professor Lucas Reijnders van de stichting Natuur en Milieu maakt zich al jarenlang grote zorgen over het gebruik van de illegale middelen in de land-en tuinbouw. Hij legt uit waarom.

Tekst 2
Johan Huver. We spraken hem anderhalf jaar geleden voor een eerdere Argos-uitzending.
Huver komt door de aard van zijn werk op heel veel boerenbedrijven. Hij heeft daarom goed zicht op wat er zoal aan bestrijdingsmiddelen wordt gebruikt.

Tekst 3
Een akkerbouwer in de Flevopolder. Hij was een van de weinigen die voor de microfoon wilde vertellen dat hij weleens een illegaal middel gebruikte. Professor Lucas Reijnders van de stichting Natuur en Milieu legt uit dat voor iedere plaag in de land- en tuinbouw wel een legaal middel is. Waarom nemen boeren en tuinders dan toch hun toevlucht tot illegale middelen.

Tekst 4
Koos Korteland van de politie Haaglanden. Zijn korps voerde de afgelopen twee weken in het Westland een speciale campagne uit om illegale bestrijdingsmiddelen op te sporen.

Tekst 4-B
Niet alleen de politie controleert op illegale bestrijdingsmiddelen. Ook de Algemene Inspectie Dienst van het ministerie van Landbouw, de AID. Maar de pakkans is klein. Het is onmogelijk alle 100.000 boerderijen en tuinderijen in Nederland te onderzoeken. En wordt een boer betrapt, dan komt hij er meestal met een boete vanaf.

Tekst 4-C
De controleactie van de politie Haaglanden was van te voren aangekondigd. Desondanks trof de politie dus toch nog bij 45 procent van de bedrijven illegale middelen aan.
Lucas Reijnders.

Tekst 5 - LIVE
We onderbreken......

U luistert nog steeds naar radio 1, VPRO-Vrijdag, het programma Argos. Vandaag over het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw.
Het ministerie van Landbouw erkent in een interne notitie van april vorig jaar dat het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen volledig uit de hand is gelopen. En Rijkswaterstaat constateert in een rapport van afgelopen september dat er in het Nederlandse oppervlaktewater hoge concentraties verboden middelen voorkomen.
Een absolute uitschieter is de fruitteelt. De AID concludeerde in 1994 dat in verband met de toen alom heersende appelschurft vrijwel alle fruittelers het illegale middel 'Score' hadden gebruikt. Wie de fruittelers zelf daarnaar vroeg, stuitte op een muur van stilzwijgen. Uiteindelijk vonden we één teler die wel wilde praten. Maar alleen als hij anoniem kon blijven. "Het onderwerp ligt erg gevoelig, begrijpt U?" Het gesprek is daarom nagespeeld.

Tekst 6
Via vrachtwagens en schepen komen de verboden middelen Nederland binnen. Uit alle delen van de wereld. Ze worden zelfs bij de boeren aan huis bezorgd. Soms loopt er iemand tegen de lamp. Zoals een importeur die binnenkort terecht moet staan. Hij voerde op grote schaal illegale bestrijdingsmiddelen in vanuit Spanje. Maar verder gaat de handel in illegale middelen gewoon door. Door individuele boeren of tuinders, maar ook in veel georganiseerdere vorm.
Professor Lucas Reijnders van Natuur en Milieu.

Tekst 7
We vragen Tjeerd Kamstra, directeur Landbouw van het ministerie van Landbouw, om een reactie op de beschuldigingen van Lucas Reijnders. Op de eerste plaats ontkent Kamstra dat de brief van Reijnders niet zou zijn beantwoord. Daarnaast zet hij vraagtekens bij de omvang van het illegale gebruik, zoals Reijnders dat schetst.

Tekst 8
Professor Lucas Reinders van Natuur en Milieu. Eind 1994 spraken wij met AID-inspecteur Tuitel. Die vertelde toen al - zij het heel omzichtig - wat Reijnders nu stelt: de AID kreeg van het ministerie veel te weinig armslag om het gebruik van de illegale bestrijdingsmiddelen effectief aan te pakken.