Argos

Scientology

Argos

Scientology

In Duitsland laaide afgelopen maand de discussie over de Scientology-sekte weer op. Aanleiding was het uitkomen van de film 'Mission Impossible'met in de hoofdrol Scientology-lid Tom Cruise. De Duitse deelstaat Baden-Württemberg maakte deze week bekend de sekte door de geheime dienst te willen laten schaduwen. In Duitsland bestaat vooral angst dat Scientology probeert haar macht uit te breiden door in overheidsdiensten en in het bedrijfsleven te infiltreren.
Argos onderzoekt of en hoe de Scientology-kerk probeert binnen te dringen in het Nederlandse bedrijfsleven. Ook probeert de sekte in Nederland invloed te krijgen bij groepen mensen, die bijvoorbeeld door ziekte in een kwetsbare situatie verkeren.

Beschrijving:
Discussie over de Scientology sekte. Argos onderzoekt of en hoe de Scientology kerk probeert binnen te dringen in het Nederlandse bedrijfsleven.
Reportage over de Scientology Kerk in Nederland. De verslaggever brengt een bezoek aan het hoofdkantoor van Scientology in Amsterdam en probeert te weten te komen hoe men lid kan worden van de beweging. Verder wordt onderzocht hoe en of de Scientology Kerk probeert binnen te dringen in het Nederlandse bedrijfsleven en de hulpverlening.
Interviews met o.a.: schrijfster Karin Spaink, die een studie maakte van de activiteiten van Scientology in het buitenland en vorig jaar in conflict met Scientology kwam, omdat zij "geheime" teksten van de Kerk op Internet aanbood; een hoofd personeelszaken over de managementcursus van het managementadviesbureau Silhouet Management Support uit Weesp dat verbonden is aan de Scientology Kerk; de directeur van Silhouet die ontkent dat Silhouet een mantelorganisatie van de Scientology is, maar toegeeft teksten van Scientology-grondlegger L. Ron Hubbard t.b.v. de managementscursussen te gebruiken; een marketing manager die aanvankelijk met Silhouet in zee zou gaan, maar nu afziet van de trainingen; een psycholoog over de Oxford Capacity Analysis Test, die de Scientology Kerk hanteert bij de werving van nieuwe leden en die door Silhouet bij trainingen wordt gebruikt; een vakbondskaderlid over de plotselinge aanwezigheid van de Scientology op een hulpverleningscongres voor ongeneeslijk zieken; staatssecretaris Terpstra van VWS over de infiltratie van het bedrijfsleven door Scientology.
Inclusief de column door Cor Galis.

--------
Uitgebreide beschrijving:
Programmatune. Aankondiging.
Column door Cor Galis.
00:02:50 Verslaggever Marwil Straat bezoekt het hoofdkantoor van de Scientology Kerk in Amsterdam en probeert van een woordvoerster te weten te komen hoe men lid kan worden van deze beweging. 00:06:05 Marwil Straat bericht dat zij het pand is uitgezet.
00:07:17 In Duitsland is de discussie over de Scientology Kerk opgelaaid, naar aanleiding van het uitbrengen van de film 'Mission Impossible' waarin Scientology-lid Tom Cruise de hoofdrol speelt. Een Duitse rechter heeft onlangs bepaald dat Scientology geen kerk, maar een commercieel concern is dat geen ander doel heeft dan winst maken. Bovendien bestaat in Duitsland de angst dat de Scientology haar macht probeert uit te breiden door in overheidsdiensten en het bedrijfsleven te infiltreren.
00:08:05 Journalist Jacques Schmitz in gesprek met een Duitse actievoerder die bij de boycotactie van de film 'Mission Impossible' aanwezig was.
00:08:50 Een verslaggever van NCRV's Hier en Nu krijgt op straat in Amsterdam van een Scientology-lid een persoonlijkheidstest uitgereikt (Oxford Capacity Analysis Test) die hij vervolgens in een busje invult.
00:11:06 Lejo Siepe en Paul van der Gaag in gesprek met schrijfster Karin Spaink die een studie maakte van de activiteiten van Scientology in het buitenland. Spaink kwam vorig jaar in conflict met Scientology omdat zij "geheime" teksten van de Kerk op Internet aanbood. Verder gaat Spaink in op de werkwijze en de verschillende infiltratie- en chantagepraktijken van Scientology, bijv. als mensen niet meer aan testen mee willen doen.
00:19:22 Lejo Siepe bezoekt de Nederlands Radiateurenfabriek in het Brabantse Mill en praat met de heer Timmermans, hoofd personeelszaken, over de managementcursus die hijzelf en twee directeuren volgden bij het magement-adviesbureau Silhouet Management Support uit Weesp. Timmermans zegt dat men niet wist dat Silhouet verbonden is aan de Scientology Kerk.
00:27:31 Lejo Siepe en Paul van der Gaag bezoeken het kantoor van Silhouet in Weesp en praten met directeur Ramirez (in het Engels, met gedeeltelijke vertaling), die ontkent dat Silhouet een mantelorganisatie van de Scientology is, maar toegeeft teksten van Scientology-grondlegger L. Ron Hubbard t.b.v. de managementcursussen te gebruiken.
00:39:02 Lejo Siepe en Paul van der Gaag in gesprek met de heer Schoornagel van het Utrechtse lasbedrijf Esab Nederland dat aanvankelijk met Silhouet in zee zou gaan, maar nu afziet van de trainingen omdat Silhouet banden onderhoudt met Scientology.
00:43:12 Lejo Siepe en Paul van der Gaag in gesprek met psycholoog Jack J.R. van Minden over de Oxford Capacity Analysis Test, die de Scientology Kerk hanteert bij de werving van nieuwe leden en die door Silhouet bij trainingen wordt gebruikt.
00:47:58 Lejo Siepe en Paul van der Gaag in gesprek met vakbondskaderlid Paul Ulenbelt over de plotselinge aanwezigheid van de Scientology op een hulpverleningscongres voor ongeneeslijk zieken.
00:50:51 Lejo Siepe en Paul van der Gaag in gesprek met staatssecretaris Terpstra van VWS over de infiltratiepraktijken door Scientology van het bedrijfsleven.
00:52:04 Afsluiting door pres. Eindtune. Sterpingel.
00:55:36 Einde.