Argos

Mensensmokkel

Argos

Mensensmokkel

Deze week werd bekend dat de politie in Noordoost Nederland een omvangrijke mensensmokkel heeft opgespoord. Maar wat betekent het eigenlijk voor asielzoekers als mensensmokkel hard wordt aangepakt.
Bijvoorbeeld voor David, de vluchteling uit Iran, wiens vluchtverhaal wij in deze uitzending volgen. Met hulp van een mensensmokkelaar probeert hij Istanboel per vliegtuig te verlaten. Nadat hij via smokkelaar Karim aan een Mexicaans paspoort is gekomen - op naam van Armando Lopez - koopt hij zelf een vliegticket. Gewoon bij een reisbureau. Aan het eind van het programma een discussie tussen CDA-Kamerlid De Hoop Scheffer en jurist Frits Florin van Vluchtelingenwerk Nederland.

------------
Bij conflicten in overheidsinstellingen worden steeds vaker externe organisatieadviseurs ingeschakeld.
naar aanleiding van het oprollen van een bende die mensen smokkelde, een reportage over mensensmokkel, gevolgd door een discussie hierover tussen CDA-kamerlid De Hoop Scheffer en jurist Frits Florin van Vluchtelingenwerk Nederland.
De reportage bevat gesprekken met de Iraanse vluchteling David, leden van de Vliegende Brigade van de Koninklijke Marechaussee, jurist Frits Florin van Vluchtelingenwerk, een onderzoekster van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie, een Nederlandse vrachtwagenchauffeur die werd gearresteerd wegens mensensmokkel, een Iraanse man die een kennis wil laten smokkelen en een medewerkster van de IND.
Het programma bestaat uit een gedeeltelijke herhaling van een reportage van 'Argos' van 29 maart 1996, aangevuld met nieuw materiaal.