Argos

Waterkering IJssel

Argos

Waterkering IJssel

In de kop van Overijssel in de buurt van Kampen, tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer, wil het Waterschap Groot Salland een keersluis bij Ramspol bouwen om het water uit het IJsselmeer te keren. Er komt een heel nieuw systeem, een balgstuw - een soort grote fietsband die in tijd van nood kan worden opgeblazen. Maar de balgstuw wordt alsmaar duurder. Het wordt steeds duidelijker dat de kering meer problemen oproept dan oplost. Steeds meer ingenieurs willen van het plan, dat een prestigeproject aan het worden is, af. Iedereen is bang voor gezichtsverlies. Niemand die het plan van zo'n 200 miljoen meer kan stoppen.

Deze aflevering een reportage over de voorgenomen bouw van een balgstuw bij Ramspol, tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Het project is voortgekomen uit de Deltawet Grote Rivieren, de noodwet die is aangenomen na de hoge waterstanden van januari 1995. Het project wordt alsmaar duurder, maar geen van de betrokkenen is in staat of bereid het prestigeproject te stoppen. Ook niet nu is gebleken dat de balgstuw het water in de IJssel veel meer zal opstuwen dan aanvankelijk was berekend.
Het programma bevat gesprekken met:
- boer Zwierstoel (?) die in het gebied woont en van mening is dat Rijkswaterstaat zoekt naar een nieuw prestigeproject;
- Dirk van der Schrier, gepensioneerd directeur van Provinciale Waterstaat in Overijssel en bedenker van de balgstuw, die nog steeds in zijn plan gelooft;
- Bertus Schreuder, oud-wethouder Noordoostpolder en weg- en waterbouwkundige, over zijn bezwaren tegen de balgstuw;
- Statenlid A. de Boer van de RPF (telefonisch), over zijn bezwaren;
- R. Lanning, gedeputeerde Provinciale Staten Overijssel voor het CDA en voorstander van de balgstuw (telefonisch);
- dijkgraaf Schaap van het waterschap Groot Salland (telefonisch), de opdrachtgever van het project, die ontkent dat het om een prestigeobject gaat en dat de balgstuw toeristen moet aantrekken;
- Tweede Kamerlid Jan-Willem van Waning van D66 (telefonisch), die zich achter de beslissing voor de aanleg schaart.
In het programma worden ook vertrouwelijke stukken voorgelezen van vergaderingen over de aanleg van de balgstuw.