Argos

De Hoeksche Waard

Argos

De Hoeksche Waard

De Tweede Kamer vergadert volgende week opnieuw over de stadsprovincies. De omstreden stadsprovincies; eerdere plannen voor die nieuwe bestuursindeling werden zowel in Amsterdam als Rotterdam per referendum door de bevolking weggestemd. Maar staatssecretaris Van de Vondervoort van Binnenlandse Zaken geeft niet op. Zo ligt er nu een nieuw plan voor een stadsprovincie Rotterdam. Een plan, dat rekening probeert te houden met de bezwaren tegen het oude plan vanuit de Rotterdamse bevolking. Maar de stadsprovincie gaat niet alleen de stad aan. Nog geen twintig kilometer naar het zuiden ligt de Hoeksche Waard. Een open en vlak eiland, waar Rotterdam al jarenlang naar lonkt. In haar nieuwe plan wil de staatssecretaris nu de Hoeksche Waard bij de stadsprovincie Rotterdam voegen. Argos over de Hoeksche Waard en de stadsprovincie, waarin o.a een gesprek met staatssecretaris Van de Vondervoort.

--------
Argos over de stadsprovincie Rotterdam. Hoewel de bevolking van Rotterdam zich in een referendum had uitgesproken tegen de vorming van de stadsprovincie, gaat staatssecretaris Van de Vondervoort van Binnenlandse Zaken door met haar plannen. Bij deze plannen hoort sinds kort ook de inlijving van de Hoeksche Waard door Rotterdam.
Vraaggesprekken met:
- voorzitter Dick de Kievit van de Streekcommissie Hoeksche Waard over de bedreiging van het gebied door de plannen van de overheid en de uitbreiding van Oud-Beijerland;
- een boer uit 's-Gravendeel over de plannen van de overheid, waaronder de aanleg van de HSL, de vorming van een stadsprovincie en de aanleg van een industrieterrein;
- de heer Van Alphen van het Hoeksche Waardse Landschap over het behoud van de natuur in de Hoeksche Waard;
- burgemeester Oversier van de gemeente Binnenmaas over het bezoek van staatssecretaris Van de Vondervoort aan de Hoeksche Waard, zijn weerstand tegen haar plannen omdat bebouwing van de Hoeksche Waard door de aanwezigheid van zgn. Vinex-locaties helemaal niet nodig is.
Het programma wordt afgesloten met een vraaggesprek met staatssecretaris Van de Vondervoort van Binnenlandse Zaken over o.a. haar bezoek aan de Hoeksche Waard en haar plannen met het gebied. Bevat oude geluidsfragmenten.