Argos

De Tweede Maasvlakte

Argos

De Tweede Maasvlakte

Argos over de plannen van de gemeente Rotterdam voor de aanleg van een Tweede Maasvlakte. Deze is - volgens de gemeente Rotterdam - nodig omdat de huidige haven over enkele jaren uit zijn voegen barst. Volgens het CPB is de schatting van de gemeente Rotterdam zwaar overdreven en is er op de huidige Maasvlakte nog voldoende ruimte. In het verleden zijn grote stukken van die Maasvlakte goedkoop uitgegeven aan bedrijven, maar die gebruiken in een aantal gevallen slechts een deel van de toegewezen ruimte.
Ook laten niet-rendabele chemische bedrijven hun lege opslagtanks vaak op de Maasvlakte staan, om op die manier een claim wegens vervuilde grond te ontlopen. Voor de gemeente Rotterdam is aanleg van een Tweede Maasvlakte financieel aantrekkelijker dan onderhandelen met grondeigenaren.
Het programma bevat vraaggesprekken hierover met:
- de Rotterdamse havenwethouder Van den Muijsenberg;
- haveneconoom H. Arjen van Klink;
- Arno Stekelenburg van de Zuid-Hollandse Milieufederatie;
- PvdA-gemeenteraadslid Gerard Peet;
- gedeputeerde Brouwer van de Provincie Zuid-Holland (telefonisch);
- Tweede Kamerlid Remi Poppe van de SP;
- oud-topman Schut(?) van Shell (telefonisch);
- voorzitter IJsbrand van Hengel(?) van de ondernemingsraad van opslagbedrijf Paktank.
De programmamaakster brengt met Arno Stekelenburg en Gerard Peet en met Remi Poppe een bezoek aan de (vervuilde) Maasvlakte. Ook leest journalist Joost Niemöller zijn impressie van de Maasvlakte voor.