Argos

De privatisering van de elektriciteitsvoorziening

Argos

De privatisering van de elektriciteitsvoorziening

Stroom is tot nog toe een openbare nutsvoorziening. Maar ook hier wordt de markt de baas. Er vindt een stille revolutie plaats op het elektriciteitsnet, zonder veel publieke discussie. Wat zijn de gevolgen voor de kleinverbruikers? Moet je een basisvoorziening als stroom over laten aan de markt? Argos over de strijd om stroom.

Vraaggesprekken hierover met:
- directeur Ketting van de SEP en Eerste Kamerlid voor de VVD die ingaat op de situatie in Groot-Brittannië, waar men stroom kan kopen in de supermarkt, en de vraag of privatisering van het elektriciteitsnet gewenst is;
- directeur Knoers van het zelfstandige Fries-Gelderse stroomdistributiebedrijf NUON, die ingaat op de wijze van distributie op het elektriciteitsnet, het beleid van NUON en het feit dat NUON voetbalclub Vitesse sponsort;
- voormalig beursvoorzitter Van Ittersum die ingaat op de handel in elektriciteit op de beurs, waarmee een test wordt uitgevoerd;
- jurist en econoom Annelies Huygen die aan de Universiteit van Leiden promoveert op de privatisering van de elektriciteitssector en ingaat op de noodzaak van controle door de overheid en het gevaar van privatisering van het elektriciteitsnet;
- gedeputeerde Jan de Bondt die ingaat op zijn vertrek als commissaris van de raad van bestuur van het NUON, omdat hij zich niet met het beleid van dit bedrijf kon verenigen.
Het programma bevat een bezoek van de verslaggever aan een centrale van elektriciteitsproducent EPON en fragmenten uit het Polygoonjournaal over aansluiting op het elektriciteitsnet.
Het programma wordt afgesloten met een telefonisch vraaggesprek met Tweede Kamerlid Marijke Vos van GroenLinks over de discussie in de Tweede kamer over de liberalisering van de elektriciteitsvoorziening en de houding van de PvdA en minister Wijers van Economische Zaken hierin.