Argos

Het onverwerkte verleden van Frits Bolkestein

Argos

Het onverwerkte verleden van Frits Bolkestein

VVD-leider Frits Bolkestein opende vorige week opnieuw de aanval op Nederlandse oud-communisten en op "politieke onbenullen" die uit naïviteit steun hebben verleend aan dictatoriale regimes zoals dat van voormalig Oost-Duitsland. Daarbij moest onder meer staatssecretaris Dick Tommel (D66) het ontgelden, omdat hij ooit in het bestuur zat van de Vereniging Nederland-DDR. Bolkestein kondigde tevens aan dat in januari 1998 een boek van hem zal verschijnen over dit onderwerp onder de titel 'Onverwerkt Verleden'.
Argos dook in het onverwerkte verleden van Frits Bolkestein zelf en stuitte op een bezoek dat hij in 1983, als staatssecretaris voor de buitenlandse handel, bracht aan Saddam Hoessein. Bolkestein sloot destijds, terwijl de oorlog tussen Irak en Iran in alle hevigheid woedde, een verdrag met de Iraakse dictator over economische en technische samenwerking. Hoeveel boter heeft de politieke moraalridder Frits Bolkestein zelf op het hoofd als het gaat om de ondersteuning van dictatoriale regimes?

---------
Argos over het verleden van VVD-fractievoorzitter Frits Bolkestein. Herhaaldelijk opende Bolkestein de aanval op Nederlandse oud-communisten en op personen die uit naïviteit steun hebben verleend aan dictatoriale regimes zoals dat van voormalig Oost-Duitsland.
Uit de reportage blijkt dat de reputatie van Bolkestein evenmin onbezoedeld is, daar Bolkestein in 1983 als staatssecretaris van Economische Zaken een bezoek bracht aan de Iraakse president Saddam Hoessein en daar, ondanks de oorlog tussen Iran en Irak, een verdrag afsloot met Irak over economische en technische samenwerking. Fractievoorzitter Ria Beckers van de PPR probeerde de ratificatie van het verdrag in de Tweede kamer tegen te houden, maar uiteindelijk werd het verdrag goedgekeurd.
Met interviews met:
- Ria Beckers, oud-fractievoorzitter PPR (telefonisch);
- Midden-Oostendeskundige Robert Soeterik van het Middle East Research Associates (MERA) (telefonisch);
- eigenaar Fouad Hoessein van het Middle East Bureau die in 1975 naar Nederland vluchtte (telefonisch).
De reportage wordt afgesloten met een vraaggesprek met historicus Ad Maas, coauteur van het boek 'Het brein van Bolkestein', over de "koopmansmoraal" van Bolkestein en Bolkesteins weigering aan de uitzending mee te werken.
Bevat oude geluidsfragmenten, fragmenten uit de televisieprogramma's 'Den Haag Vandaag' en 'NOS-laat', en voorgelezen uitspraken van Frits Bolkestein en fragmenten uit een rapport van Amnesty International over de schending van de mensenrechten in Irak.

advertentie