Argos

Mestprobleem; uitbreiding varkensmesterijen (deel 2)

Argos

Mestprobleem; uitbreiding varkensmesterijen (deel 2)

Argos met een vervolg op Argos van 14-10-1994 over de expansiedrift van de Brabantse varkenshouders die in de provincie Groningen nieuwe megabedrijven neerzetten, veelal met financiële steun van grote veevoederbedrijven. Terwijl minister Aartsen van Landbouw werkt aan een inkrimping van de varkensstapel met vijfentwintig procent, zal een deel van de lopende aanvragen voor nieuwe bedrijven worden gehonoreerd, wat zal leiden tot een toename van het aantal varkens in de provincie Groningen met één miljoen.
Met interviews met:
- een boer die op een bouwlocatie bij Veendam een megastal aanlegt over het aantal varkens dat hij zal houden;
- voorzitter Roelie Meyer van de actiegroep 'De beer is los' over de acties tegen de komst van de megastallen;
- medewerkster Lucy Gelderblom van de Milieufederatie Groningen over het feit dat de provincie en gemeenten pas maatregelen nemen tegen de invasie wanneer dit al te laat is, de behoeften van de akkerbouwers aan neveninkomsten en de bemoeienis van de veevoederbedrijven met de plannen tot intensieve veehouderij;
- het boerenechtpaar Pool dat in 1994 al actie voerde tegen de komst van de megastallen over de stand van zaken met betrekking tot de acties, hun eigen plannen voor het bouwen van een megastal en hun relaties met veevoederbedrijven;
- woordvoerder Van der Linden (?) van veevoederbedrijf Hendrix op de vakbeurs van de intensieve veehouderij in Utrecht over de betrokkenheid van zijn bedrijf bij de Groningse plannen;
- advocaat Van Groningen die de varkensboeren assisteert bij vestiging in Groningen (telefonisch).
Het programma wordt afgesloten met een vraaggesprek met D66-Kamerlid en landbouwspecialist Ter Veer over het feit dat er ondanks de plannen tot inkrimping van de varkensstapel nog steeds aanvragen in Groningen in behandeling worden genomen.
Rudie van Meurs brengt een bezoek aan de vakbeurs van de intensieve varkenshouderij in Utrecht.
Bevat oude geluidsfragmenten.


-----------
Persbericht:
Varkensinvasie in Groningen - Inkrimpingsplan Van Aartsen kan toename varkens niet tegenhouden.

Alleen al in de provincie Groningen liggen aanvragen voor de vestiging van varkensstallen voor in totaal een miljoen varkens. Deze aanvragen kunnen gehonoreerd worden mits zij voor 10 juli van dit jaar zijn ingediend. Dit betekent dat de komende jaren de varkensstapel nog flink kan stijgen, ondanks de plannen van minister van Aartsen van Landbouw om de varkensstapel met 25 % in te krimpen. Dit blijkt uit het VPRO-radioprogramma Argos. Het Ministerie van Landbouw weet niet hoeveel varkens er op dit moment in Nederland zijn. Ook is bij het ministerie onbekend hoeveel varkens er de komende jaren bij komen, gezien de grote aantallen aanvragen voor nieuwe bedrijven.

In Argos vertelt de Zeeuwse advocaat Van Groningen, die varkensboeren helpt bij de vestiging van varkensstallen in nog lege provincies, dat de afgelopen jaren gebruik is gemaakt van pluimvee-mestrechten voor de vestiging van nieuwe varkensstallen. Tot 10 juli van dit jaar konden deze pluimvee-mestrechten ook voor varkens gebruikt worden. Dat heeft er toe geleid dat in Groningen grote aantallen aanvragen zijn ingediend onder het mom van bijvoorbeeld de vestiging van een kalkoenbedrijf. Op het moment dat een Groningse gemeente ontdekt dat het in werkelijkheid om varkens gaat, is het vaak te laat. De vereiste vergunningen voor de varkensbedrijven moeten worden verleend, omdat bestemmingsplannen niet deugen.
Advocaat van Groningen is behalve in Groningen ook actief in Zeeland, de Noordoostpolder, Drenthe en het Land van Maas en Waal. In het laatste gebied alleen al heeft Van Groningen naar eigen zeggen vijftig aanvragen lopen.
Tweede Kamerlid Ter Veer, woordvoerder Landbouw voor D66, vindt het onbegrijpelijk dat de varkensuitbreiding nog altijd doorgaat. In Argos zegt Ter Veer: “Als je zegt dat Nederland vol is voor varkens, is het logisch dat burgers zich afvragen of de politiek het nou voor het zeggen heeft of slimme varkensmakelaars die alle mazen van de wet kennen. Wat er nu gebeurt is een aanklacht in de richting van de politiek.”
D66 zal volgende week dinsdag samen met Groen Links een motie indienen waarin gevraagd wordt de intensieve varkenshouderij voortaan aan te merken als industrie in plaats van landbouwactiviteit.