Argos

Gevolgen afschaffing ziektewet

Argos

Gevolgen afschaffing ziektewet

230 medisch professoren schreven in 1996 een alarmbrief om te waarschuwen voor de gevolgen van de afschaffing van de ziektewet. Een van hun voorspellingen, de toenemende tweedeling in de gezondheidszorg, is uitgekomen en leidde deze week weer tot grote commotie in politiek Den Haag. Argos toetst twee andere voorspellingen aan de praktijk. Het lijkt een kwestie van tijd voor minister Borst zich opnieuw overvallen ziet door de nare gevolgen van de privatisering.

Argos over de gevolgen van de afschaffing van de Ziektewet. Behalve de voorspelde tweedeling in de zorg heeft de privatisering van de Ziektewet ook andere nadelige gevolgen gehad: veel bedrijven werken samen met commerciële Arbodiensten, die in de praktijk eerder opkomen voor de belangen van de werkgever dan de werknemer en daardoor hun onafhankelijkheid dreigen te verliezen. Door het vervangen van de WAO per 1 januari 1998 door de PEMBA-wet (Premiedifferentiatie en Marktwerking Bij Arbeidsongeschiktheid) dreigen veel kleine bedrijven failliet te gaan omdat zij, wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt, een forse premieverhoging krijgen opgelegd.
De reportage bevat vraaggesprekken hierover met:
- hoogleraar bedrijfsgeneeskunde Frank van Dijk van de Universiteit van Amsterdam, initiatiefnemer van een brief aan de Eerste Kamer waarin een aantal hoogleraren hun vrees uitsprak t.a.v. de privatisering van de Ziektewet;
- werknemer Leon Stijns(?), die op advies van de Arboarts akkoord ging met zijn ontslag en daardoor geen WW-uitkering ontving;
- FNV-medewerker Jaap Hooiveld die overspoeld wordt met klachten van werknemers;
- Robert Broesema van MKB-Nederland;
- eigenaresse Stans Henneman van een diabedrijfje in Amsterdam, die van het GAK te horen kreeg dat zij haar zieke werknemer moet ontslaan, maar door haar weigering in de financiële problemen dreigt te komen.
Het programma wordt afgesloten met een vraaggesprek met PvdA-Kamerlid Jeltje van Nieuwenhoven, woordvoerder sociale zekerheid van de PvdA-fractie.