Argos

Het rapport Bakkenist

Argos

Het rapport Bakkenist

Hoewel de betaalde nevenfunctie van procureur-generaal Steenhuis bij het organisatieadviesbureau Bakkenist in de tweede helft van januari leidde tot een ongekende 'crisis van de rechtsstaat', lijken de conclusies van het onderzoeksrapport dat datzelfde bureau Bakkenist opstelde over de verhouding tussen Openbaar Ministerie, politie en bestuur in Groningen door iedereen te worden aanvaard. Argos neemt de totstandkoming van het rapport Bakkenist en de conclusies ervan onder de loep. Hoe onafhankelijk was het onderzoek en hoe betrouwbaar zijn de conclusies? Argos vergelijkt de gang van zaken rondom het rapport Bakkenist met een eerdere affaire (bestuurscrisis in Zaanstad) waarbij een groot adviesbureau (BCG) betrokken was, en spreekt met twee hoogleraren over de oprukkende "pseudowetenschap" van de organisatieadviseurs. Dient de steeds vaker voorkomende inschakeling van dure organisatieadviseurs de opsporing van de waarheid of gaat het om de legitimatie van al voor het onderzoek besloten 'oplossingen'?

Argos over het rapport van organisatieadviesbureau Bakkenist inzake de verstoorde verhouding tussen het Openbaar Ministerie, de politie en het gemeentebestuur in Groningen, die leidde tot het aftreden van korpschef Veenstra. De reportage geeft antwoord op de vraag hoe onafhankelijk het onderzoek was [de betrokken procureur-generaal, Steenhuis, had een betaalde nevenfunctie bij het bureau Bakkenist, hoe betrouwbaar de conclusies zijn en in hoeverre organisatieadviseurs worden ingeschakeld als het gaat om de legitimatie van 'oplossingen' die al voor het onderzoek waren opgesteld. Ook wordt onderzocht waarom in het rapport niet expliciet werd ingegaan op de zaak-Lancee, de politiechef van Schiermonnikoog die werd verdacht van incest met zijn dochter, die aan de basis van de gezagscrisis lag.
De reportage bevat vraaggesprekken hierover met:
- hoogleraar strafrecht Schalken (telefonisch);
- directeur Willem Troost van organisatieadviesbureau Deloitte & Touche (telefonisch);
- politicoloog Van Schendelen van de Erasmusuniversiteit die zegt dat de onderzoeksbureaus zich schuldig maken aan pseudowetenschap (telefonisch);
- verslaggever Goos de Boer van Radio Noord die ingaat op de verschillende versies van het rapport Bakkenist.
Bevat voorgelezen fragmenten uit het rapport van voormalig Kamervoorzitter Dolman aan minister Sorgdrager, waarin hij ingaat op de nauwe banden die procureur-generaal Steenhuis onderhield met het bureau Bakkenist.
Bevat historische geluidsfragmenten en fragmenten uit diverse Tv-programma’s.