De Avonden

o.a. Nationale Stadsdichtersdag, Berliner Tagebuch, Hugo Hoes

De Avonden

o.a. Nationale Stadsdichtersdag, Berliner Tagebuch, Hugo Hoes

De documentaire Berliner Tagebuch (Berlijns dagboek) is een visueel verslag van Rosemarie Blanks observaties van Berlijn, de stad waar zij oorspronkelijk vandaan komt. Vanuit het gevoel nooit ergens helemaal thuis te zijn én haar herinneringen aan het Berlijn uit haar verleden, probeerde ze erachter te komen, waarom veel buitenlanders zich juist in Berlijn zo op hun gemak voelen. Vanuit die gedachte is de filmmaakster in gesprek geraakt met Arabieren, Turken en Koerden die in de stad leven. De ontmoetingen vonden altijd plaats in de openbare ruimte zoals in de U - Bahn of de S - Bahn, spontaan vaak zonder te weten wie de filmmaakster voor zich had. Sarina Vitta praat met Rosemarie Blank over Berliner Tagebuch. Verder o.a. de vaste bijdrage van A.L. Snijders, die wekelijks een 'zeer kort verhaal' voorleest, en Jeroen van Kan spreekt met schrijvers en dichters over hun nieuwe werk.