Woord.nl komt!

Bert Kommerij telefoneert met Vincent Bijlo

Woord.nl komt!

Bert Kommerij telefoneert met Vincent Bijlo

In 2009 was de conferentie van het Mediafonds, gehouden op 12 oktober in de Brakke Grond in Amsterdam, gewijd aan gesproken woord. Vincent Bijlo was gevraagd om deze bijeenkomst te modereren. Bert Kommerij belt hem op 25 mei 2012 met een Ipad in de hand.