Amsterdam heeft grootsche plannen: de aanleg van het Amsterdamse Bos

AVRO-radio, 21-1-1937, met burgemeester De Vlugt

Amsterdam heeft grootsche plannen: de aanleg van het Amsterdamse Bos

AVRO-radio, 21-1-1937, met burgemeester De Vlugt

1. Burg. de Vlugt: De omvang en ligging van het Bosplan is 900 ha., 22x maal het Vondelpark. Natuurpark en sportoord.

2. Hr. J.P. Thijsse: Wat het nieuwe recreatieoord als park met Noord-West-Europese beplanting zal betekenen. Het plan is het enige in de wereld. Scheen een groene gordel om Amsterdam vroeger onmogelijk, thans kan het plan in werkverschaffing worden gerealiseerd. Binnen tien jaar reeds een redelijk bos. Bos omsluit deel van oude Amsterdamse recreatieoord, waar men 40 jaar geleden al met zijn schoolkinderen heentrok.