Argos

Het Lubberiaanse CO2-beleid

Argos

Het Lubberiaanse CO2-beleid

Nederland liep in internationaal verband voorop bij het streven om de uitstoot van het broeikasgas CO2 aan banden te leggen. Maar nu het aankomt op harde afspraken en maatregelen, lijkt Nederland in internationaal verband ineens dwars te liggen. In plaats van reduceren bestaat het Nederlandse beleid uit afkopen. Niet alleen de milieubeweging heeft kritiek. Ook diplomaten uit diverse EU-landen zeggen teleurgesteld te zijn over de Nederlandse opstelling. Argos over het 'Lubberiaanse milieubeleid' van minister Pronk.

------------
Samenvatting:
Argos over het Nederlandse beleid met betrekking tot de CO2-uitstoot. Voorheen liep Nederland in internationaal verband voorop bij het streven om de CO2-uitstoot aan banden te leggen. Maar nu er harde afspraken gemaakt moeten worden en maatregelen uitgevoerd moeten worden, lijkt Nederland in internationaal verband ineens dwars te liggen. In plaats van het reduceren van de CO2-uitstoot probeert Nederland de vervuiling af te kopen met ontwikkelingsgeld, zo blijkt uit een nog geheime concept-nota van minister Pronk van VROM.
Niet alleen de milieubeweging heeft kritiek, ook diplomaten uit diverse EU-landen zeggen teleurgesteld te zijn over de Nederlandse opstelling en het 'Lubberiaanse' beleid van minister Pronk.
De reportage bevat vraaggesprekken hierover met:
- L. Bijlsma, medewerker van het Rijksinstituut voor Kust en Zee;
- woordvoerder Sible Schöne van het Wereldnatuurfonds;
- de Oostenrijkse ambtenaar van Milieu Helmut Hojesky (?).
Bevat tevens voorgelezen uitspraken van twee anonieme ambtenaren van het Deense en van het Duitse Ministerie van Milieu over het Nederlandse CO2-beleid.
De verslaggever brengt met L. Bijlsma een bezoek aan het strand van Scheveningen, waar deze speculeert over de mogelijke toekomstige verandering in het landschap onder invloed van het broeikaseffect. Het programma is geïllustreerd met historische geluidsfragmenten.