Argos

Weer samen naar school!

Argos

Weer samen naar school!

‘Weer Samen naar school!’ Met deze slogan heeft het Ministerie van Onderwijs het mes gezet in het speciaal onderwijs. Kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden moeten voortaan in het reguliere onderwijs de extra aandacht krijgen die ze nodig hebben. Maximaal twee procent van de kinderen mag nog naar speciale scholen. Argos onderzoekt wat er in de praktijk terecht komt van het ‘Weer Samen naar School’- project. Hoe gaan basisscholen ermee om? Gaan er inderdaad minder kinderen naar de speciale scholen voor voortgezet onderwijs? En is het reguliere voortgezet onderwijs in staat om - zoals het ministerie wenst - in navolging van het basisonderwijs probleemleerlingen op te vangen?


------------
Argos over het project 'Weer samen naar school' van het Ministerie van Onderwijs. Doel van dit project is dat kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden voortaan in het reguliere onderwijs de extra aandacht krijgen die ze nodig hebben. Maximaal twee procent van de kinderen mag nog naar speciale scholen.
Argos onderzoekt wat er in de praktijk terecht komt van het 'Weer samen naar school'-project. Hoe gaan de basisscholen ermee om? Gaan er inderdaad minder kinderen naar de speciale scholen voor voortgezet onderwijs? En is het reguliere voortgezet onderwijs in staat om in navolging van het basisonderwijs probleemleerlingen op te vangen?
De reportage bevat vraaggesprekken hierover met:
- directeur Paul Eijgendaal van De Rotonde, een school voor speciaal voortgezet onderwijs in Breda;
- directeur Elly Outmayer (?) van de Joop Westerweel-school, een reguliere basisschool in Amsterdam;
- de moeder van Patrick, een leerling met leer- en gedragsproblemen;
- de remedial teacher van Patrick;
- beleidsmedewerker Tom Gelmers van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs;
- directeur Stichter (?) van het Prisma-college in Breda, een reguliere school voor voortgezet onderwijs die vooralsnog probleemleerlingen weigert.
De verslaggever brengt een bezoek aan De Rotonde in Breda en wordt er rondgeleid door directeur Eijgendaal.