De Avonden

De Avonden

-Rechtstreeks vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam, om verslag te doen van een festival dat gehouden wordt in het kader van de VPRO-themaweek Leve de Stad. We duiken een week lang de stad in, op zoek naar mensen die bezig zijn met het verbeteren van de stad en de leefbaarheid hiervan. -Allereerst praten Lotje IJzermans en Botte Jellema met George Brugmans, directeur van International Architecture Biënnale Rotterdam. Making City, het thema van de vijfde editie van de IABR, buigt zich over de vraag hoe de stad op een duurzame manier de brenger van welvaart kan blijven. Deel van het antwoord is dat we fundamenteel anders moeten gaan 'stad maken' dan dat we tot nu toe gewend zijn. De vraag is 'hoe?' -De leefbare stad ontstaat vooral op de tekentafel van stedenbouwkundigen en planologen. Maar onder invloed van de financieel economische crisis is de groeiende leegstand in steden in een stroomversnelling gekomen. Zowel in de stad als aan de rand daarvan zien we steeds meer gebouwen leeg staan en daarmee rijst de vraag hoe verantwoord het is om nog meer bij te bouwen. Tegelijkertijd wordt het sociaal maatschappelijke domein gedomineerd door een behoefte aan meer burgerparticipatie. Botte Jellema praat met Jos van der Lans, cultuurpsycholoog en publicist. Hij legt uit wat de mogelijkheden zijn om burgers actief te betrekken in de herontwikkeling van vastgoed. Tevens komen een aantal burgers met bijzondere initiatieven aan het woord. -Documentairemaker Alexander Oey maakte de Tegenlicht aflevering Smart City Unlimited over nieuwe initiatiefnemers in het stedenbouwkundige veld. Grote bedrijven als Philips, IBM, Siemens en Ikea hebben zich de laatste jaren op de stad gestort. Zal onze woonomgeving in de toekomst worden vormgegeven door deze bedrijven? Zoals we in het dagelijks leven merken kiezen die onze identiteit mede bepalen, zo kunnen we in de toekomst wellicht kiezen voor een merk waarin we willen leven. Lotje IJzermans praat met Oey en Ikea's Thomas Hattig over deze ontwikkeling. -Jan Martijn Eekhof won met zijn afstudeerproject Tempelhof: de plantage van Berlijn de Archiprix 2011 en Stedenbouw-Nu 2012. Het is het ontwerp voor de transformatie van het voormalige vliegveld Tempelhof tot voedselcentrum van de stad Berlijn. Hoe kijkt de jongste generatie stedenbouwkundigen tegen hun vak aan. Wat zijn hun dromen en idealen? Hoe denken zij die te realiseren? -Sommige steden ontstaan onbedoeld. In Afrika zijn vluchtelingenkampen die slechts tijdelijk bedoeld waren, uitgegroeid tot gigantische steden. Dit levert onverwachte eigenaardigheden op. Anton de Goede praat over het stadsleven in Afrika met Femke van Zeijl, naar aanleiding van haar boek Gin-tonic & Cholera. -De mens is in relatief korte tijd massaal van een plattelandsomgeving verhuisd naar de stad. Maar we blijven voor bijvoorbeeld ons voedsel in sterke mate afhankelijk van het ommeland. Dat hoeft niet, stelt Brigitte van der Sande. Onder haar hoofdredactie is het boek Food for the City verschenen, wat ondermeer in gaat op de mogelijkheden om voedsel binnen de stad te produceren. Botte Jellema praat met haar en met Philip van Traa, van Groe(n)ten uit Amsterdam.

advertentie