Dreams of nature

Dreams of nature

Deze week opende in het Van Gogh Museum in Amsterdam de tentoonstelling 'Dreams of nature', waar zo’n zeventig schilderijen zijn te zien van onder meer Kandinsky, Gauguin, Munch, Mondriaan, en uiteraard Van Gogh zelf. Een deel van de schilderijen is voor het eerst in Nederland te zien. Ze stammen allemaal uit het eind van de negentiende en begin van de twintigste eeuw en behoren allemaal tot het symbolisme. Nienke Bakker, conservator van het Van Gogh Museum, leidt Jeroen van Kan rond.

advertentie