Een uur Ischa

Afl.14: Frederik van Eeden

Een uur Ischa

Afl.14: Frederik van Eeden

Interview met de neerlandicus en biograaf van Frederik van Eeden, Jan Fontijn over die biografie "Tweespalt", Het leven van Frederik van Eeden tot 1901, Uitg.Querido