Een uur Ischa

Afl.13: dr. H.W. von der Dunk

Een uur Ischa

Afl.13: dr. H.W. von der Dunk

Interview met de historicus en hoogleraar geschiedenis na de Middeleeuwen aan de UvU dr. H.W. von der Dunk over het vak geschiedenis naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek "Voorbij de verboden drempel", de Shoah in ons geschiedbeeld.
Uitg.Prometheus.