Een uur Ischa

Afl.2: Bavo Galama, Fred van der Spek, Theodor Holman en Vic van de Reyt