Een uur Ischa

Afl.2: Bavo Galama, Fred van der Spek, Theodor Holman en Vic van de Reyt

Een uur Ischa

Afl.2: Bavo Galama, Fred van der Spek, Theodor Holman en Vic van de Reyt

LOGBOEK EEN UUR ISCHA 9 JNAUARI 1990
presentatie: Ischa Meijer en Cor Galis
produktie:Leonie Smit
muziek:Gert Jan BlomJAn Robijns
Ton van Bergeijk
gasten:Bavo Galama
Fred v an der Spek
Theodor Holman (journalist)
Vic van de Reyt (journalist en uitgever)
inhoud:
Ischa Meijer en de Izzies,:liedje "De Voetbalpool"
Bavo Galama:voorheen helft van de Frisse Jongens,nu met solo-toneel "De val van
Victor Thien".(toneelschuur in Haarle
De Izzies:muziek
Fred van der Spek:over de Duitse hereniging.
De Izzies:muziek
Theodor Holman en
Vic van de Reyt:n.a.v. 100 jaar Propria Cures.
en boek "Honderd jaar Propria Cures"uitg. Nijgh en van Ditmar