Een uur Ischa

Afl.27: J. Bervaes, Ir. C.van Beverloo

Een uur Ischa

Afl.27: J. Bervaes, Ir. C.van Beverloo

Op locatie in het Land van Maas en Waal gaat Ischa in gesprek met:
- de heer J. Bervaes, amateur historicus en adjunct-directeur van het Rijksinstituut voor Bosbouw en groenbeheer "De Donskap" in Wageningen, tegenstander van dijkverzwaring.
- Ir. C.van Beverloo, hoofd van de hoofdafdeling rivierendirectie Gelderland, van Rijkswaterstaat, voorstander van dijkverzwaring.

Over wel of geen dijkverzwaring langs de Waal.