Een dik uur Ischa

Afl.1: Martin van den Heuvel, Fred van den Spek, Rudi Kross, Herman Kuiphof en Lucas Reijnders

Een dik uur Ischa

Afl.1: Martin van den Heuvel, Fred van den Spek, Rudi Kross, Herman Kuiphof en Lucas Reijnders

Gasten: M. vd Heuvel, F. vd Spek, Rudi Kross, Herman Kuiphof en Lucas Reijnders.
Het carnaval der kommentatoren, rondetafelgesprekvan Ischa Meijer met milieudeskundige LucasReijnders over de nu al vergeten Unced
(milieuconferentie) in Rio de Janeiro van
afgelopen zomer, Herman Kuiphof over het 'winnen'van een wedstrijd, Fred van der Spek over denieuwe Amerikaanse regering, Rudi Kross over hetfeit dat in de media (kranten, radio en televisie)zo weinig goede achtergrondinformatie wordtgegeven en met Martin van den Heuvel over Rusland.