Een uur Ischa

Afl.40: A.P. de Boer en Ben Knapen

Een uur Ischa

Afl.40: A.P. de Boer en Ben Knapen

programma Een Uur Ischa
uitzenddatum 25-09-90
Uitzendtijd 16.00
Gemaakt door Ischa Meijer
trefwoorden A.P.de Boer
Partnerdoding
Ben Knapen
NRC/Handlesblad
De grenzen van Amerikabandnummer EEN 019900925.16.00
40instelling NRC/Handelsbladnaam Ben Knapen
instelling Pieter Baan Centrumnaam A.P. de Boer
kaart 3375gewijzigd op 26-09-90
- - - - - - - - - - - - - - NOTITIEBLOK - - - - - - - - - - - - - - Forensisch psychiater Ardaan P. de Boer van Pieter Baan Centrum in Utrecht over zijn proefschrift
Partnerdoding (Gouda Quint) en Ben Knapen,hoofd redacteur NRC/Handelsblad over zijn boekje De grenzen van Amerika (Prometheus)

Integrale opname van het programma 'Een uur Ischa'. Vraaggesprekken met journalist Ben Knapen over zijn nieuwe functie van hoofdredacteur van het NRC Handelsblad en over zijn tijd als correspondent in de BRD en VS; met de forensisch psychiater A.P. de Boer over zijn werk bij de observatiekliniek het Pieter Baancentrum en zijn proefschrift over partnerdoding. Met aankondiging en inleidende column door Cor Galis, een chanson gezongen door Ischa Meijer en muzikale intermezzi door huisorkest De Izzies. 0'00" Stationcall. Inleidende column door Cor Galis. 2'56" Applaus. Ischa Meijer zingt een chanson. 7'49" Applaus. Aankondiging Cor Galis. Vraaggesprek met journalist Ben Knapen over zijn nieuwe functie van hoofdredacteur van NRC-Handelsblad, zijn correspondentschappen in de BRD en Amerika, zijn boeken hierover, getiteld 'Het Duitse onbehagen' en 'De gren-zen van Amerika', de verschillen en gelijkenissen tus-sen de BRD en de VS, zijn vak van historicus gecombi-neerd met dat van journalist, de verschillen tussen de Amerikaanse en Duitse journalisten, het vak van corres-pondent, de verschillen tussen de VS en de 'Oude Wereld'. Applaus. 21'45" Aankondiging Cor Galis. Optreden de Izzies. na 24'40" Applaus. Optreden de Izzies. Applaus. 27'04" Vraaggesprek met de forensisch psychiater A.P. de Boer over zijn proefschrift over partnerdoding, zijn werk bij de observatiekliniek, voor het gevangeniswezen, het Pieter Baancentrum ("Ik ben een kruising tussen een boef een psychiater en een rechter"), de studie rechten die hij voltooide na zijn studie psychiatrie, het principe van het strafrecht, de combinatie van de functie psychiater en die van jurist, de praktijk en de waarde van de observatie, het raadsel van de misdaad, zijn onderzoek naar partnerdoding. 45'58" Applaus. Afkondiging door int. Muziek door de Izzies. Afkondiging Cor Galis.