Nieuwe media

ovt 9 oktober 2011

Nieuwe media

ovt 9 oktober 2011

Jak Boumans over zijn boek ‘Toen nieuwe media nog nieuw waren – Pre-internet in de polder (1967-1997)’ Het boek laat zien dat ook voor internet reeds informatie online gezocht werd en ook e-mail gebruikt werd. Ook waren er sinds 1993 reeds e-boeken. Maar het boek laat ook de omslag naar internet zien, die plaats vond in minder dan drie jaar."

Toen nieuwe media nog nieuw waren – Pre-internet in de polder (1967-1997) – Jak Boumans, uitg. Media-Update Vakpublicaties, isbn 9789078730057

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Een programma over de onvoltooid verleden tijd, met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen. M.m.v.: Michal Citroen, Mathijs Deen, Paul van der Gaag, Astrid Nauta, Hans Olink, Jos Palm en Laura Stek. -10.04-11.00: Aandacht voor de maand van de Geschiedenis met als thema Ik en wij. De column van de schrijfster en actrice Annemarie Oster. 11.04-12.00: 11.25 Het Spoor terug: De Kinderactivisten. De Belangenvereniging Minderjarigen (BM) zette zich in de jaren '70 en '80 in voor tehuisbewoners en jongeren die opgesloten zaten in Rijksinrichtingen. Deel 1 van een tweeluik over de geschiedenis van een inmiddels verdwenen vakbond voor tehuisbewoners. BM'ers en tehuismedewerkers kijken terug op de motieven en strijdmiddelen én op het jarenlange gevecht met de omstreden Zettense psychiater Finkensieper. Samenstelling: Joost Wilgenhof.