Verborgen krachten

Verborgen krachten

Turf, gas en olie; de zoektocht naar energiebronnen verdient meer aandacht in onze geschiedenisboekjes. Museum Boerhaave in Leiden breekt er een lans voor in de tentoonstelling 'Verborgen krachten'. De onlangs door Boerhaave verworven wetenschappelijke collectie van Shell Technology Centre Amsterdam speelt een belangrijke rol. De expositie wordt georganiseerd in het kader van het Internationale Jaar van de Chemie en toont de hoogte- en dieptepunten van onze nationale energiegeschiedenis. Botte Jellema spreekt erover met samensteller en conservator Tiemen Cocqyt.

advertentie