Das Magazin

Das Magazin

'Das Magazin' is de titel van alweer een nieuw literair tijdschrift. Terwijl de gesubsidieerde bladen door de minister de wacht aangezegd krijgen, blijkt buiten de subsidiegrenzen ook veel te kunnen bloeien. “Het kabinet en de crisis kunnen ons wat, wij verkopen ons tijdschrift zelf wel,” aldus de redactie. Morgen verschijnt het eerste nummer. Jeroen van Kan praat met Daniël van der Meer, een van de twee redacteuren van 'Das Magazin'.

advertentie