Denken over dichten

Denken over dichten

Henk Steenhuis, filosofieredacteur bij Trouw, publiceerde onlangs het boek 'Denken over dichten', hij deed dat samen met Theo de Boer, met als ondertitel 'Hartstocht en rede komen bij elkaar'. Een rijk geïllustreerd lees- en kijkboek waarin het werk van uiteenlopende dichters toegankelijk wordt gemaakt: van Baudelaire tot Kouwenaar, van Kopland tot Antjie Krog. Anton de Goede spreekt met Henk Steenhuis n.a.v. het boek 'Denken over dichten'.

advertentie