Argos

De BSE-crisis

Argos

De BSE-crisis

Argos gaat deze week natuurlijk over de BSE-crisis. Het gedrag van consumenten lijkt steeds grilliger te reageren op informatie over onveilig voedsel. In Frankrijk werd massaal de T-bone steak de rug toegekeerd na de ontdekking van het zoveelste geval van de gevreesde gekke koeien ziekte. De vleesconsumptie daalde met maar liefst veertig procent. Politici buitelden over elkaar heen om het vertrouwen in het runderlapje weer te herstellen. Chirac ging daarbij niet zover als indertijd een Engelse minister die voor de televisiecamera’s een hamburger voerde aan zijn kleindochter of prins Charles die en publiek een biefstukje verorberde. En dat terwijl Chirac toch bekend staat als een goede eter is. Of het nu dioxine-kippen zijn, Salmonella of angst voor biotechnologie, het wordt steeds moeilijker voor politici en industrie om de emoties van de consument te bedwingen. Het gaat er vooral om een krachtdadig optimisme uit te stralen. Een daadkracht die niet altijd stoelt op daadwerkelijk goed beleid en ook niet altijd strookt met de bevindingen van wetenschappers.


----------
Inleidende teksten, waarschijnlijk niet compleet:

TEKST 1
Pieter Zevenbergen, lid van de Rekenkamer, afgelopen donderdag in het Radio 1 journaal.
Het rapport van de Algemene Rekenkamer had niet beter geïllustreerd kunnen worden dan met de zieke Geertje, de zevende BSE-koe in Nederland. Het ministerie is onmiddellijk een onderzoek gestart naar de oorzaak van de BSE-besmetting in Eibergen. Maar de kans is groot dat die oorzaak, net als in de voorgaande zes gevallen van BSE, niet zal worden gevonden.

Na het weekeinde volgden de maatregelen om BSE in Europa en Nederland onder de knie te krijgen elkaar in hoog tempo op.
De Europese landbouwministers besloten, na een lange nacht vergaderen, tot uitgebreidere testen op gekkekoeienziekte. Met ingang van het nieuwe jaar moeten alle zieke slachtrunderen van 30 maanden en ouder op BSE getest worden. In juli 2001 wordt dat uitgebreid met het testen van al de te slachten runderen van 30 maanden en ouder.
Naar aanleiding van de BSE-koe in Eibergen vorige week, wil Minister Brinkhorst van Landbouw in Nederland nog vérdergaande maatregelen: Hij wil álle zieke runderen die het slachthuis ingaan vanaf één jaar oud, testen.
Waarom lukt het de Europese landbouwministers niet om de gekke koeien ziekte de baas te worden? Waarom lukt het ook niet om de brón van de BSE-besmetting vast te stellen? Welke van de voorgestelde maatregelen zijn echt ter bestrijding van de gekke koeien ziekte en welke dienen er eigenlijk voor om de consument gerust te stellen?

In de Argos uitzending van 19 maart vorig jaar zochten we een antwoord op dezelfde vragen. Toen naar aanleiding van de zèsde BSE-koe in Nederland. We begonnen onze zoektocht toen in maart 1996.

TEKST 2
Staatssecretaris Faber in Argos van 19 maart vorig jaar. Ook anderhalf jaar later is het opsporen van BSE nog steeds een probleem. En zoals de Rekenkamer vorige week onthulde is de controle op de vernietiging van besmette kadavers niet waterdicht.
In de opwinding van de afgelopen week dook verschillende keren het plan op om alle koeien op BSE te testen. Landbouwminister Brinkhorst gaat niet zo ver. Hij stelt voor om alle zieke runderen die geslacht worden te onderzoeken vanaf één jaar oud. Een daadkrachtig besluit. Maar waarschijnlijk vooral ingegeven door de angst voor paniek bij de consument. Want volgens onderzoeker Vankeulen van het instituut ID DLO in Lelystad kun je bij koeien op zo’n jonge leeftijd BSE bijna nooit aantonen.

advertentie