Een uur Ischa

Afl.49: Pamela Koevoets, Fred van der Spek, Rob Grootendorst en Peter Paul de Baar

Een uur Ischa

Afl.49: Pamela Koevoets, Fred van der Spek, Rob Grootendorst en Peter Paul de Baar

LOGBOEK EEN UUR ISCHA 13 DECEMBER 1988
presentatie: Cor Galis en Ischa Meijer
produktie:Leonie Smit
muziek:Ton van BergeijkBoris van der LekGert Jan Blom
Lucas van MerwijkJan Robijns
gasten:Pamela Koevoets (schrijfster)
Fred van der Spek
Rob Grootendorst (neerlandicus)
Peter Paul de Baar (historicus)
inhoud:
Ischa Meijer en Jan Robijns: liedje "La Mauvais herbe"
Pamela Koevoets:n.a.v. haar boek "Arme Engelen" (Bert Baakei
De Radio Combo:muziek
Fred van der Spek:over brochure EUropa 1992 van BuitenlandseZaken
Rob Grootendorst enPeter Paul de Baar:
De Radio Combo:
auteurs van "Het Amsterdam van Theo Thijsen"(Thomas Rap)
muziek.