Thea van Doesburg - Kroning koningin Elizabeth II

Polygoon 1953

Thea van Doesburg - Kroning koningin Elizabeth II

Polygoon 1953

THEA VAN DOESBURG (63), psychosynthese therapeut, Almere. Kroning Elizabeth II op 2 juni 1953 Vertrek vanuit Buckingham Palace om 11 uur om gekroond te worden in de Westminster Abbey. Zij zal vorstin worden van Groot-Brittanië, Nieuw-Zeeland, Canada, Australië, Zuid-Afrika en Ceylon en nog bijna 50 andere landen verspreid over de gehele wereld. Zij vertrekt met haar gemaal, de Hertog van Edinburgh, uitgezwaaid door haar (op dat moment nog ) twee kinderen. Het is koud en het regent. Er zijn 37 monarchen vóór haar gekroond in de Westminster Abbey. Er zijn 7000 genodigden, onder wie honderden vertegenwoordigers van de Britse adel. In de abdij knielt HM voor een persoonlijk gebed. Dan volgt de Erkenningsceremonie o.l.v. de aartsbisschop van Canterbury (toen Geoffrey Fisher), deze stelt HM aan de Edelen voor: ‘Zijn de Edelen bereid haar als hun vorstin te erkennen?’ “God bescherme Koningin Elizabeth!” roepen de Edelen. HM belooft volgens alle wetten en gebruiken van de Volkeren van het Gemenebest te zullen regeren. Vervolgens begeeft zij zich naar het altaar om met de hand op de Bijbel de zojuist gedane belofte te bevestigen. Zij kust de Bijbel en ondertekent de eed. De Moderator van de Generale Synode van de Schotse Kerk biedt haar vervolgens de Bijbel aan. Intussen is de kleine Prins Charles in de kerk gearriveerd, hij staat naast de Koningin-Moeder. Hierna begint de eigenlijke kroning met de Zalving. Vier Ridders van de Orde van de Kouseband plaatsen een zijden baldakijn over HM dat haar tijdens de Zalving aan het oog moet onttrekken. HM zit op de eeuwenoude (1296) Kroningszetel boven The Stone of Scone. Direct na de Zalving wordt HM het Offerkleed omgehangen. De Aartsbisschop brengt eerst het Rijkszwaard naar HM, en draagt haar op daarmee rechtvaardigheid te betrachten, onrecht te stuiten en het goede te verdedigen. Persoonlijk brengt HM het zwaard naar het altaar, waar het in ontvangst wordt genomen door de Deken van Westminster Abbey. De Deken legt dan HM de Koningsmantel en de Koninklijke Stola om. Tezamen het teken van Kennis en Wijsheid, Majesteit en Macht. De Aartsbisschop plaatst in de rechterhand van HM de Rijksappel, voorstellende een wereldbol met daarboven een kruis als symbool van de heerschappij van Christus over de aarde. Dan doet hij haar de Kroningsring om als symbool van de Koninklijke waardigheid. Dan ontvangt ze nog de Scepter met het Kruis ( Scepter of Kingly Power and Justice) en de Staf met de Duif ( The Rod of Equity and Mercy). De Aartsbisschop plaatst de Kroon van Sint Edward op het hoofd van HM. Dan zetten de Edelen ook hun kroontjes op en roepen “Long live the Queen!”. De Koningin verlaat de Kroningszetel en wordt ten troon geheven door de Aartsbisschop, de bisschoppen en de edelen rondom haar. Als vertegenwoordiger van de Engelse Kerk knielt de Aartsbisschop voor de Koningin, daarna knielt Philip, hertog van Edinburgh voor de Koningin om, met zijn handen in de hare, trouw te betuigen. De Koningin trekt zich even terug, de hoogwaardigheidsbekleders verlaten de abdij. Veldmaarschalk Montgomery draagt de Koninklijke Standaard, als laatste in de rij van Ministers en Presidenten van het Gemenebest verlaat Winston Churchill de kerk. Dan verlaat Elizabeth de kerk, zij draagt nu de Imperiale Kroon en de Scepter en de Rijksappel. Net na drie uur begint de rijtoer door het centrum van Londen. De koets wordt getrokken door acht appelschimmels. Langs de 8 kilometer lange route staan militairen uit alle landen van het Gemenebest. Het publiek staat veertig rijen dik in sommige straten, vaak in de striemende regen. Achter de koets rijden de persoonlijke adjudanten van de koningin; de Hertog van Gloucester en Graaf Mountbatten. Laat in de middag bereikt de stoet Buckingham Palace waar nog een balkonscène volgt, met in de lucht een voorbijvliegende formatie straaljagers van de Royal Air Force…

Dit fragment is onderdeel van

Jubileumuitzending: 'de kijker' is honderdste Zomergast

Ingrid Hermans (40) mist nooit het NOS-Journaal van acht uur, verder blijft ze nergens voor thuis. Favoriete series zijn de Britse Inspector Morse, Lynley, Dalziel & Pascoe, A Touch of Frost. Commerciële belspelletjes en dating shows zijn taboe en ze heeft een hekel aan ‘veel en lange’ reclameblokken tijdens een programma, of nog erger; ‘een programma als Hart van Nederland midden in een film.’ John Tampoebolon (41) kijkt graag naar Klootwijk aan Zee. Zijn favoriete serie is Absolutely Fabulous. Alle programma’s over/met koningshuizen, eerste hulpposten, thuis bij een bn-er, koks-die-het-beter-weten, stand-up komieken, verbouw je auto/huis/vrouw-of-die-van-je-buren-programma’s mogen van hem meteen van de buis af. Thea van Doesburg (63) kijkt naar nieuwsrubrieken als Nova, Buitenhof, Kamerdebatten, programma’s met Paul de Leeuw, Spoorloos, Memories en onderzoeksprogramma’s als Zembla en vroeger Jiskefet. Ze heeft een hekel aan bloedige en agressieve films. Programma’s als De Vloer Op en Klootwijk Aan Zee zal Leoni Woolderink (26) nooit missen, wat ook geldt voor haar favoriete serie Six Feet Under. Naar het programma Helpdesk Live van de EO zal ze nooit kijken. Eigenlijk heeft ze helemaal een hekel aan de EO. En aan commerciële zenders, die hebben namelijk ‘niet veel te melden.’ De favoriete serie van verpleeghuisarts Adrienne de Jonghe (36) is Grey’s Anatomy. Zelf wijt ze dat aan beroepsdeformatie. ER hoort daar natuurlijk ook bij. Daarnaast gaat haar voorkeur uit naar Six Feet Under en The Sopranos. Echt een hekel heeft ze aan voetbal, en aan ‘alle reality televisie’. Presentatie: Paul de Leeuw Uitzending: zondag 2 september, 20.20 uur – 23.55 uur (!) op Nederland 2

advertentie