Twee Vandaag: Poncke Princen

Zomergasten 2009: Alexander Pechtold

Twee Vandaag: Poncke Princen

Zomergasten 2009: Alexander Pechtold

Voor Twee Vandaag wordt Poncke Princen geïnterviewd in Jakarta, Indonesië. Hij vertelt de verslaggever waarom Van Mierlo hem een visum heeft gegeven. Princen (1925 – 2002) was een Indonesische mensenrechtenactivist van Nederlandse afkomst. Als dienstplichtige deserteerde hij in 1948 in Nederlands-Indië om bij de Indonesische republikeinse troepen dienst te nemen. Sommigen beschouwden hem als een moedig mens vanwege de keuze die hij tegen de koloniale oorlog maakte. Veel oud-strijders vonden het echter onvergeeflijk dat Princen de wapens tegen zijn eigen landgenoten had opgenomen. In 1994 werd Princen op humanitaire gronden en op voorwaarde dat hij zich onopvallend zou gedragen, door minister Van Mierlo een visum voor Nederland verstrekt, nadat dit hem eerder door de Nederlandse ambassadeur in Jakarta was geweigerd. Een strafklacht tegen Princen door de Vereniging Oud Militairen Indiëgangers werd door justitie niet in behandeling genomen. (TROS 1994)

Dit fragment is onderdeel van

Alexander Pechtold

Alexander Pechtold (Delft, 1965) is politiek leider van D66. Na de lagere school in Rhoon volgde Pechtold van 1978 tot 1985 het gymnasium-alfa op het Rotterdamsch Lyceum. In 1985 begon hij met een rechtenstudie aan de Universiteit van Leiden, maar ruilde deze na een jaar in voor kunstgeschiedenis en archeologie. Hij studeerde in 1996 af op het onderwerp ‘Veldslagen in de 17e eeuwse schilderkunst’. Tijdens zijn studie werkte hij als suppoost in museum De Lakenhal. Zijn liefde voor de kunst bracht hem bij ‘Van Stockum’s Veilingen’ in 's-Gravenhage, van september 1992 tot april 1997, waar hij eerst veilingmeester en later adjunct-directeur was. Tijdens zijn studie werd hij 1989 lid van D66. In 1990 werd hij fractie-assistent van de gemeenteraadsfractie van D66 in Leiden, waarna hij van april 1994 tot oktober 2002 zelf lid van de gemeenteraad was. Van april 1997 tot oktober 2003 was hij wethouder in Leiden (eerst van sport, recreatie en monumenten, later van onderwijs en verkeer en vervoer). Daarna was hij anderhalf jaar burgemeester van Wageningen, voordat hij eind maart 2005 minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties in het kabinet Balkenende-II werd. Pechtold diende op 29 juni 2006 zijn ontslag in vanwege het intrekken van de steun door de D66-fractie aan het kabinet. Sinds de laatste parlementsverkiezingen (november 2006) is hij fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Sinds Pechtold fractievoorzitter is stijgt zijn partij gestaag in de peilingen. In Zomergasten zal Alexander Pechtold fragmenten laten zien die voor hem dilemma’s verbeelden, zoals een interview met Poncke Princen en de strijd tussen Shell en Greenpeace over het afzinken van het olieplatform de Brent Spar. Naast de totstandkoming van kunst met Christo en de betekenis van authenticiteit van schilderijen van Rembrandt komt ook binnenlandse- en buitenlandse politiek aan bod. De keuzefilm van Alexander Pechtold is ‘Wag the Dog’ (1997), de succesvolle speelfilm over het betere Amerikaanse ‘spinnen’ van Barry Levinson. De belangrijkste rollen zijn voor Robert De Niro en Dustin Hoffman. In de film zet een Amerikaanse president een oorlog met Albanië in scène om de aandacht af te leiden van een seksschandaal in het Witte Huis. Een profetische film gezien de affaire die later tussen Bill Clinton en Monika Lewinsky speelde. De film kreeg twee Oscarnominaties, voor het beste scenario en de beste acteur (Hoffman).