Een uur Ischa

Afl.5: Hans Boswinkel, Tineke Schoemaker en Fred van der Spek

Een uur Ischa

Afl.5: Hans Boswinkel, Tineke Schoemaker en Fred van der Spek

Presentatie: Ischa Meijer en Cor Galis
produktie:Leonie Smit
gasten:Hans Boswinkel (toneelspeler)
Tineke Schoemaker Fred van der Spek, Flip Schameijer, Jan Robijns
inhoud:
Ischa Meijer en Jan Robijns: leidje "Menil Montant"
Flip Schameijer:interview over het psychiatrie-congres in Utrecht.
Jan Robijns enTineke Schoemaker:• Fred van der Spek:
Tineke Schoemaker enJan Robijns:Hans Boswinkel:
Jan Robijns:
muziek (2 liedjes)
over het bezoek van Strauss inZuid-Afrika
1 liedje
over zijn afscheid als voorzittervan de FNV-kunstenbond
eindtune