Een uur Ischa

Afl.21: Fred van der Spek, Dirk Korf en R. Coutinho

Een uur Ischa

Afl.21: Fred van der Spek, Dirk Korf en R. Coutinho

produktie:Leonie Smit
presentatie: Ischa Meijer en Cor Galfis
muziek:Jan Robijns
Gert JAn Blom
Ton van Bergeijk
gasten:Fred van der Spek
Dirk Korf (wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam)
R.Coutinho (hoofd aidsafd.GGD Amsterdam)
inhoud:
Ischa Meijer en de Izzies: liedje
Dirk Korf:heeft onderzoek gedaan naar zwerfjongeren inAmsterdam "Thuis op straat".
e Izzies:
muziek
Fred van der Spek:over de studentendemonstraties in China
De Izzzies:muziek
R.Countinho:is benoemd tot bijzonder hoogleraar Epidemiologieen Infectieziekten aan de universiteit vanAmsterdam
De Izzies:eindtune