Galeries.nl

Galeries.nl

Met ruim drie miljoen pageviews per maand is Galeries.nl (of artnet.nu, of kunst.nu, want al die url’s komen bij dezelfde site uit) een van de best bezochte websites over kunst in Nederland. Op de site zijn de tentoonstellingsagenda’s van vrijwel alle galeries en musea te vinden, met persberichten, afbeeldingen en cv’s van kunstenaars. Als je een Nederlandse beeldend kunstenaar googlet, staat galeries.nl bijna altijd ergens bovenaan bij de zoekresultaten. Gijsbert van der Wal spreekt met de man achter de website, Benno Tutein Nolthenius.

advertentie