Een uur Ischa

Afl.38: Henk van der Meulen, Frits Lambrechts, Eric Terlouw, Marianne van den Wijngaard

Een uur Ischa

Afl.38: Henk van der Meulen, Frits Lambrechts, Eric Terlouw, Marianne van den Wijngaard

28 oktober 1986
Ischa Meijer en Henk van der Meulen: liedje “ It’s al;right with me”.
Fred van der Spek: over top Reagan en Gorbatsjov en aftreden Gerrit Brokx (KVP/CDA, staatsecretaris volkhuisvesting)
Ischa Meijer en Frits Lambrechts: liedje “Als vrienden”
Eric Terlouw, vormgever dagblad Trouw: over de nieuwe lay-out van Trouw
Henk van der Meulen en Ischa Meijer: met `Wintertenen`
Marianne van den Wijngaard, biologe, afdeling vrouwenstudies, vakgroep wetenschapsdynamica, boek “Een bres in het bolwerk” (SUA): over vrouwen, natuurwetenschappen en techniek
Henk van der Meulen: muziek