Een uur Ischa

Afl.8: Karel Warmerhoven, Felix Rottenberg, Karin Bloemen, Chris Harper, Paul Haenen, Karel Eikman