Karel van het Reve

Karel van het Reve

Naar aanleiding van het verschijnen van het 'Verzameld Werk deel 6', van Karel van het Reve ontvangt Anton de Goede twee kenners van het werk van Van het Reve. Schrijfster Ileen Montijn (schoondochter van Karel) en Lieneke Frerichs (hoofdbezorger van dit verzameld werk). Karel van het Reve (1921-1999) was - en is - een van de meest geciteerde Nederlandse essayisten. Dit nieuwe deel omvat de jaren 1985–1994. Het bevat, onder veel meer, de spraakmakende bundels 'De ongelooflijke slechtheid van het opperwezen' (talloze lezers waren destijds door het titelopstel diep geschokt) en 'De ondergang van het morgenland'. In het essay 'Zie ook onder Mozes' behandelt de auteur de klemmende kwestie wat een ontwikkeld mens dient te weten. (Vraag bijvoorbeeld nooit: ‘Wat is dat, de Ilias?’)

advertentie