Boeken&cetera

Paul de Beer • Jelle van der Meer

Boeken&cetera

Paul de Beer • Jelle van der Meer

Rukt de afkeer van gelijkheid op? Of is niet zozeer het streven naar grotere gelijkheid achterhaald, alswel de regelgeving die gelijkheid moeten bevorderen. Een gesprek over de dilemma's rond gelijkheid naar aanleiding van het boek 'Gelijk! Over de noodzakelijke terugkeer van een klassiek ideaal' over de teloorgang van het streven naar gelijkheid. Van ouds een belangrijk streven in de politiek en bij het vormen van beleid in Nederland. Gelijke kansen in het onderwijs, gelijke toegang tot zorg, rechtvaardige verdeling van inkomen en macht. Het zijn begrippen die hoog in elk vaandel stonden. Maar wie pleit er nog voor gelijkheid in een tijd waarin iedereen zich juist wil onderscheiden?